FFC-enkät: Ledningens förtroende för arbetstagarna är ofta svagt – får konsekvenser för både arbetstagarnas välbefinnande och produktiviteten

Ledningens förtroende för arbetstagarna är ofta dåligt på arbetsplatserna inom FFC:s branscher. Det visar en färsk enkät bland förtroendevalda inom de FFC-anslutna fackförbunden. Resultatet är oroväckande, eftersom både arbetstagarnas välbefinnande och företagens produktivitet är bättre när det finns förtroende mellan ledningen och arbetstagarna.
07.02.2023 14:19
FFC
Foto: Maskot/Gorilla

Enkäten som FFC har gjort bland förtroendevalda visar att personalen på nästan hälften (48 %) av arbetsplatserna inom FFC:s branscher inte regelbundet deltar i utvecklandet av verksamheten tillsammans med ledningen. Sämst är situationen inom transportbranschen, där över hälften (56 %) av de förtroendevalda uppger att personalen och ledningen inte utvecklar verksamheten tillsammans.

Majoriteten av de förtroendevalda upplever att både produktiviteten och de sociala relationerna på arbetsplatsen stärks av att man samarbetar för att utveckla arbetsplatsen. På de arbetsplatser där man regelbundet samarbetar för att utveckla arbetsplatsen uppger omkring 70 procent av de förtroendevalda att arbetsklimatet har förbättrats och att arbetstagarna har kommit med fler initiativ för att utveckla arbetsplatsen. Också produktiviteten samt kvaliteten på produkter och tjänster har förbättrats, uppger en klar majoritet (cirka 60 %) av de förtroendevalda som jobbar på arbetsplatser med fungerande samarbete.

– För att man ska kunna stärka förtroendet är det viktigt att ledningen har en positiv inställning till de utvecklingsinitiativ som personalen lägger fram. I praktiken betyder det här ofta till exempel att arbetstagarna har möjlighet att tillämpa de nya idéerna i sitt arbete, säger Ari-Matti Näätänen som är forskningsexpert på FFC.

Ari-Matti Näätänen är forskningsexpert på FFC.

Endast en femtedel av de förtroendevalda uppger att arbetstagarna har både tid och möjligheter att tillämpa nya idéer i sitt arbete. Näätänen påpekar att bristen på möjligheter inte handlar om att arbetstagarna inte skulle ha idéer, eftersom fyra femtedelar av de förtroendevalda säger att arbetstagarna har kommit med initiativ som gäller till exempel arbetsredskap.

– På arbetsplatserna borde man reservera mer tid och möjligheter för att genomföra de utvecklingsförslag som personalen kommer med. Det lönar sig för arbetsgivarna att satsa på att stärka förtroendet, eftersom förtroende är en av de viktigaste faktorerna för att man ska nå framgång på arbetsplatsen, betonar Ari-Matti Näätänen från FFC.

Personalen måste inkluderas när det sker förändringar

När förtroendet mellan personalen och ledningen är gott, är det lättare att klara av förändringar på arbetsplatsen. Enligt FFC:s enkät uppnåddes målen med förändringarna med 55 procents sannolikhet på de arbetsplatser där personalen fick delta i planeringen av förändringarna – men där personalen inte deltog i planeringen var motsvarande siffra endast 16 procent.

Resultaten från FFC:s enkät stämmer överens med resultaten från en färsk undersökning som programmet Arbete2030 har låtit göra (på finska). Den visar att det lättare uppstår förtroende när ledningen har en konstruktiv inställning till personalens initiativ och när man tar sig tid att granska de gemensamma ärendena.

Enkäten besvarades av 1095 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC-förbunden i december 2022. Läs mer om enkätresultaten (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.