Finland föll från den högsta nivån i det globala indexet över arbetstagarnas rättigheter – "Det är allvarligt"

Finland har för första gången fallit från den högsta nivån i Global Rights Index, som årligen utvärderar hur arbetstagarnas grundläggande rättigheter uppfylls i olika länder. När det senaste indexet publicerades i Genève i dag hade Finland fallit till den andra nivån av fem.
12.06. 11:14
FFC

Global Rights Index visar att det pågår en global trend där arbetstagarnas rättigheter försämras. Den här utvecklingen syns just nu framför allt i Europa, även om situationen i Europa i genomsnitt fortfarande är bättre än på andra kontinenter. Mellanöstern och Nordafrika är de regioner där skyddet av de grundläggande rättigheterna är sämst.

Pekka Ristelä är chef för internationella ärenden på FFC

– Det här är första gången som ett nordiskt land faller från den högsta nivån. Det är allvarligt, eftersom indexet handlar om de grundläggande rättigheterna. Det är sorgligt att Finland, som tidigare har varit känt som ett gott exempel, nu är en del av den internationella trend där de grundläggande rättigheterna försämras, säger Pekka Ristelä som är chef för internationella ärenden på FFC.

I indexet granskas situationen i 151 länder. De länder som är sämst för arbetstagarna är Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten, Eswatini, Filippinerna, Guatemala, Myanmar, Tunisien och Turkiet. Utöver Finland har tolv andra länder försämrat sin position. Endast två länder, Rumänien och Brasilien, lyckades förbättra sin placering.

På indexets högsta nivå finns åtta länder: Danmark, Irland, Island, Italien, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike. Finland finns nu på den andra nivån tillsammans med 20 andra länder.

De vanligaste enskilda kränkningarna av de grundläggande rättigheterna är kränkningar av strejkrätten, förhandlingsrätten och föreningsfriheten. Publikationen beskriver också hur personer som är verksamma inom fackföreningsrörelsen har fängslats, misshandlats och mördats.

Global Rights Index presenterades nu för elfte gången av världsfacket ITUC. Indexet beaktar 97 indikatorer som är hämtade ur Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner och tillhörande rättspraxis. Indexet för år 2024 gäller tidsperioden från april 2023 till mars 2024.

Bekanta dig med Global Rights Index (på engelska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.