Bussbolag började beakta olika sätt att lära sig – Reformen stärker chaufförernas yrkeskunskap och förbättrar trivseln i arbetet

Bussbolaget Väinö Paunu har börjat fästa uppmärksamhet vid att människor lär sig på olika sätt. Vissa lär sig genom att läsa från papper, men andra kan behöva instruktioner i videoform. Den här insikten har företaget fått genom projektet Oppi-va, som leds av Arbetarnas bildningsförbund.
13.11.2019 13:19
LÖNTAGAREN
Bussbolaget Väinö Paunus chaufförer har många idéer för att utveckla verksamheten. Huvudförtroendeman Tuomas Mäkelä berättar att ledningen lyssnar på personalens önskemål. Foto: Kristiina Kontoniemi

Hur skulle det låta om materialet för introduktionen i arbetet skulle finnas ett knapptryck bort i en pekplatta som alltid finns till hands? Om du kunde se instruktioner som video och interaktiva 360-gradersbilder, som kan granskas från alla riktningar?

De här visionerna blir inom kort verklighet vid bussbolaget Väinö Paunu. Företaget från Tammerfors gick med i projektet Oppi-va, som har som mål att främja smidigt arbete på arbetsplatserna.

Bakgrunden till projektet är den ökade förståelsen för inlärningssvårigheter hos vuxna. Hur kan en anställd svara på behoven i arbetslivet, som ständigt utvecklas, om han eller hon till exempel har läs- eller skrivsvårigheter?

Personalen ville ha bättre instruktioner

Personalen gav respons om att Väinö Paunu kunde förbättra den interna informationsgången och arbetsinstruktionerna, och företaget ville göra något åt saken. Den föregående huvudförtroendemannen tipsade ledningen om projektet Oppi-va, som leds av Arbetarnas bildningsförbund ABF.

– Oppi-va hjälper oss med informationen och introduktionen, säger Juha Mustonen som är ekonomichef på Väinö Paunu.

Med sin smarttelefon filmar ekonomichef Juha Mustonen instruktionsvideor. Foto: Kristiina Kontoniemi

När bussbolaget för ett år sedan gjorde en enkät om hur nöjd personalen är med arbetet, tog man med den frågeuppsättning som ingår i projektet Oppi-va. Frågorna hjälpte företaget att skapa sig en noggrann bild av utvecklingsbehoven. De som jobbar med projektet gick igenom svaren och föreslog korrigeringsåtgärder.

En viktig observation var att det skulle löna sig för företaget att ge instruktioner i videoform. Då kan också de tio procent av chaufförerna som inte har finska som modersmål förstå och tillägna sig instruktionerna.

Oppi-va gav bolaget tips om metoder för att beakta olika lärandesätt på arbetsplatsen. Dessutom fick bolaget tips om program lämpliga för företagsbruk, som förbundet för olika lärandesätt, Erilaisten oppijoiden liitto (på finska), har konstaterat vara bra.

– Vi fick också låna en 360-graderskamera och fick stöd för att filma instruktionsvideor. Önskemålet var att videorna skulle göras så korta som möjligt, berättar Mustonen.

Bussbolaget fick SOL Palvelut, som också deltar i Oppi-va, som sparringpartner.

Här filmas en video om hur betalapparaten ska användas. Foto: Kristiina Kontoniemi

Informationsbank i pekplattan

Efter att ha testat ett flertal program beslöt Väinö Paunu att ta i bruk Thinglink. Thinglink är en lättanvänd plattform (på finska) som är utvecklad för att skapa interaktiva bilder, videor och undervisningsmaterial.

Nu bygger bolaget upp en informationsbank för de anställda. Avsikten är att företagets drygt 300 anställda i framtiden ska ha tillgång till introduktionsmaterialet via pekplattor som finns i bussarna.

Bussbolaget kommer att ha instruktionsvideor om hur till exempel alkolåset och betalapparaten fungerar och hur chauffören kan justera sätet. Det är mycket som ska filmas, eftersom varje bussmodell kräver en separat video.

Den nuvarande huvudförtroendemannen Tuomas Mäkelä anser att de demovideor som hittills har blivit klara verkar lovande.

– Allt som underlättar vårt arbete är till nytta. Det är bra att informationen alltid är tillgänglig och att man inte behöver vänta på att någon ska komma och ge råd.

Tuomas Mäkelä förutspår att reformen stärker chaufförernas yrkeskunskap och förbättrar trivseln i arbetet.

– Tidigare var man tvungen att titta på instruktioner på tio olika papper. Nu vet man på förhand hur någon sak ska skötas. Det gör chaufförernas börda lättare.

Ett kartprogram visar den rätta rutten och hållplatsernas placering. Foto: Kristiina Kontoniemi

Applikation kan underlätta informationsutbyte

Vid det Tammerforsbaserade bolaget har man under den senaste tiden funderat på vilka möjligheter Whatsapp, den vardagliga applikationen för snabbmeddelanden, skulle kunna erbjuda. Tuomas Mäkelä, som kör expressbuss, anser att applikationens gruppmeddelanden skulle passa bra för chaufförernas inbördes informationsutbyte.

Trafiksituationerna kan enligt honom växla snabbt, särskilt i huvudstadsregionen. Information om en buss som fastnat i en kö eller om en väg som är avstängd måste snabbt fås till kollegerna utan mellanhänder.

Mäkelä påpekar att applikationen, som är bekant från privatlivet, skulle vara enkel att börja använda också i arbetet. Ett plus med applikationen är att man ser om mottagaren har läst ett meddelande.

Ekonomichef Juha Mustonen påminner om att informationsgången är viktig också med tanke på kundservicen. Förseningar och omvägar grämer inte lika mycket om kunderna har informerats om dem redan på förhand.

Funktionen för bildsamtal kunde också utnyttjas i situationer då bussen får ett fel mitt under färden.

– Chauffören kunde visa läget för verkstaden med livebild, visionerar Juha Mustonen.

Alla lär sig på sitt sätt

Genom projektet Oppi-va har de anställda på Väinö Paunu lärt sig se på saker ur nya perspektiv. Ekonomichef Juha Mustonen berättar att han har insett att bolaget hittills har varit onödigt konservativt.

– Vi har fokuserat för mycket på ledning utifrån siffror, såsom busstidtabellerna, och inte på huruvida arbetsförhållandena är lämpliga. Nu har både vi och de anställda bättre förståelse för "mjuka frågor".

Med mjuka frågor avser ekonomichefen individuella skillnader mellan människor. Projektet har öppnat ögonen för att också vuxna kan ha inlärningssvårigheter – och även om det inte finns några svårigheter lär sig olika människor på olika sätt.

Busschauffören Teemu Kaukonen anser att det finns bättre sätt att introducera nya chaufförer i arbetet än att ge dem olika pappe

Numera kan cheferna på Paunu skräddarsy till exempel introduktionen utifrån individuella behov. Om det finns någon som helst läser instruktionerna på papper är det fortfarande också möjligt.

Mustonen tror att lärdomarna av Oppi-va hjälper bolaget att utveckla sina tillvägagångssätt ännu under en lång tid.

– Det heter ju att aptiten växer medan man äter!

Minna Hotokka
(översättning: Monika Sukoinen)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.