FFC, Akava och STTK kräver att regeringen bevarar vuxenutbildningsstödet tills det finns en ersättande stödform

Regeringen måste avbryta sina planer på att lägga ner vuxenutbildningsstödet – åtminstone tills den arbetsgrupp som ska utveckla det kontinuerliga lärandet i arbetslivet har blivit klar med sitt arbete. Det kräver de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK, som påpekar att den nuvarande tidtabellen hotar leda till att det blir ett avbrott i stödet för vuxna som behöver utveckla sitt kunnande.
24.10.2023 14:10
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

De fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK meddelar i ett ställningstagande (på finska) att de är beredda att utveckla vuxenutbildningsstödet. De vill bland annat att fler lågutbildade ska utnyttja stödet samt att stödet i högre grad ska sporra till att höja utbildningsnivån och svara på de kompetensbehov som den gröna omställningen och digitaliseringen medför.

FFC, Akava och STTK vill också att det ska bli lättare att kombinera jobb och studier, vilket förutsätter att arbetsgivarna går med på flexibla arbetstider. Organisationerna påpekar också att branschbyte ofta förutsätter heltidsstudier samt betonar att det ska gå att utbilda sig till branscher med brist på arbetskraft utan att man först behöver vara arbetslös.

Vuxenutbildningsstödet finansieras nästan helt genom de arbetslöshetsförsäkringspremier som arbetstagarna och arbetsgivarna betalar in. FFC, Akava och STTK anser att man borde hålla fast vid den här principen också i fortsättningen.

Regeringen har motiverat planerna på att avskaffa stödet med att kostnaderna för stödet är större än de positiva effekter som stödet har på sysselsättningen. De fackliga centralorganisationerna påpekar ändå att regeringen inte beaktar hur utbildning i arbetslivet gör det lättare att orka i arbetet, förbättrar arbetsförmågan eller förlänger tiden i arbetslivet. Om stödet avskaffas kommer sysselsättningen i praktiken bara att förbättras på grund av att färre arbetstagare har ekonomiska möjligheter att bli studielediga – inga arbetslösa får däremot jobb genom att stödet avskaffas.

De fackliga centralorganisationerna påminner om att vuxenutbildningsstödet har utvecklats flera gånger på två- och trepartsbasis – senast år 2020 då man ville göra det lättare att kombinera jobb och studier. Reformen verkar ha lyckats, eftersom antalet personer som får så kallat jämkat vuxenutbildningsstöd redan har ökat. Kostnaderna för stödet har inte stigit trots att antalet användare har ökat.

Vad är vuxenutbildningsstödet?

  • Vuxenutbildningsstödet är en förmån som kan beviljas arbetstagare eller företagare för studier som stöder den yrkesmässiga utvecklingen. Stödet tryggar utkomsten under studietiden.
  • Arbetstagare och företagare kan utnyttja stödet under i en eller flera perioder under sammanlagt högst 15 stödmånader.
  • Med vuxenutbildningsstöd kan man studera hela examina eller kortare utbildningar – antingen på heltid eller vid sidan av arbetet. Stödbeloppet beror på inkomsterna.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.