Alla arbetslösa borde träffas ansikte mot ansikte – det räcker inte med telefonsamtal

Varje arbetslös borde bjudas in till ett personligt möte med en expert från arbetskraftsförvaltningen genast när arbetslösheten börjar. Det föreslår Finlands största löntagarorganisation. Det räcker inte med telefonsamtal, utan de arbetslösa måste träffas ansikte mot ansikte, påpekar FFC.
21.02. 12:41
FFC
De arbetslösa måste få personlig betjäning, konstaterar FFC. Foto: Jarno Mela/STT-Lehtikuva
Sinikka Näätsaari

– Alla arbetslösa ska ha rätt till personlig service. De arbetslösa är olika och behöver individuella tjänster, betonar Sinikka Näätsaari som är direktör på FFC.

I FFC:s sporrande sysselsättningsmodell får den arbetslösa träffa en expert från arbetskraftsförvaltningen för första gången genast när arbetslösheten börjar. Vid mötet går man igenom vilka lediga jobb som finns och kartlägger den arbetslösas möjligheter till utbildning och service.

Multidisciplinär service hjälper partiellt arbetsföra personer att få jobb

I samband med de personliga möten som ingår i FFC:s modell bedömer man också de arbetslösas arbets- och funktionsförmåga.

Tytti Naukkarinen

– Vid behov hänvisas de arbetslösa till multidisciplinär service som stöder arbetsförmågan. Där kan de arbetslösa få hjälp av experter inom såväl hälsovård och socialarbete som utbildning, konstaterar Tytti Naukkarinen som är ekonom på FFC.

Genom den multidisciplinära servicen kan man också hjälpa partiellt arbetsföra personer att få jobb. Ungefär 1,9 miljoner finländare i arbetsför ålder har någon långtidssjukdom eller skada. Av dessa anser 600 000 att sjukdomen eller skadan påverkar det egna arbetet eller möjligheterna att få jobb.

– Sysselsättningsgraden bland partiellt arbetsföra personer är klart lägre än bland personer i arbetsför ålder i genomsnitt. Det handlar om ett enormt antal människor vars kunnande och potential vi nu slösar bort, betonar Naukkarinen.

Partiellt arbetsföra personer har ofta hittat jobb vid föreningar och stiftelser med hjälp av lönestöd. Regeringen har ändå infört kvoter som begränsar mängden lönestöd som kan beviljas just föreningar och stiftelser.

– Föreningarnas och stiftelsernas lönestödspengar tar ofta slut redan under våren, vilket gör det svårare för partiellt arbetsföra att få jobb. Därför måste lönestödskvoterna avskaffas, kräver Tytti Naukkarinen.

Landskapsreformen kan få servicen för arbetslösa att förtvina

Ansvaret för att ordna servicen för arbetslösa ska år 2020 överföras till landskapens tillväxttjänster. Direktör Sinikka Näätsaari är orolig för hur det ska gå med tjänsterna i reformen.

– Staten finansierar landskapens tillväxttjänster genom anslag som ändå inte är öronmärkta. Det finns en stor risk för att landskapen inte anvisar tillräckliga anslag till tjänster för arbetslösa, utan låter servicen förtvina.

Läs mer: FFC:s sporrande sysselsättningsmodell

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.