Det är viktigt att facket också betjänar medlemmarna på svenska – Har du märkt hur mycket vi kan erbjuda?

Blogg 06.11.2019 12:12 Smeds Jonny
Viestinnän asiantuntija Jonny Smeds

Det är oerhört viktigt att svenskspråkiga förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och medlemmar inom facket får information om aktuella arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor på sitt modersmål. FFC är Finlands största fackliga centralorganisation och inom våra fackförbund finns uppskattningsvis 30 000 medlemmar med svenska som modersmål.

Något som finskspråkiga personer sällan inser är att till exempel lokala förhandlingar på många håll förs helt på svenska, då också arbetsgivarens representant är svenskspråkig. Till exempel Företagarna i Finland ger sina medlemmar mycket information på svenska, och inte minst därför är det viktigt att också medlemmarna inom facket får betjäning och information på sitt modersmål.

Och visst gör FFC och många av de FFC-anslutna fackförbunden mycket på svenska. Till exempel publicerade FFC i fjol 158 svenskspråkiga webbnyheter, och i år ser antalet ut att bli ungefär det samma. Det är i snitt tre svenskspråkiga nyheter per vecka. Tyvärr har jag märkt att alla svenskspråkiga medlemmar inte känner till hur mycket material det finns, så sprid gärna budskapet!

På FFC:s webbplats finns också ett omfattande paket med information om arbetslivet och samhället. Du kan bland annat läsa om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, hur du jobbar säkert och tryggt, hur vårt finländska socialskydd ser ut och hur FFC vill förnya till exempel arbetslöshetsskyddet.

Under hösten har vi också startat upp FFC:s svenskspråkiga blogg, där ombudsmän från FFC och medlemsförbunden skriver om aktuella arbetslivsfrågor. Till exempel skrev Nina Wessberg från Industrifacket nyligen om att många förtroendemän helt utbildning för uppdraget.

I tryckt form ger FFC ut den populära broschyren Arbetslivets spelregler. Bland annat yrkesskolor och gymnasier beställer broschyren åt sina studerande. Du vet väl att du också kan beställa broschyren till din arbetsplats – helt gratis och i så många exemplar du behöver? Här kan du läsa hur du beställer broschyren.

FFC ger också ut Löntagarens nyhetsbrev, som skickas till prenumeranterna per e-post varannan vecka. Nyhetsbrevet ger en bra överblick över de viktigaste frågorna i arbetslivet och på arbetsmarknaden. I nyhetsbrevet ingår bland annat arbetsplatsreportage och personintervjuer från olika delar av Svenskfinland. Om du inte redan prenumererar så kan du beställa nyhetsbrevet här. Nyhetsbrevet är självklart helt gratis. Kom också ihåg att tipsa andra på din arbetsplats och inom din fackavdelning om nyhetsbrevet! Här hittar du en blankett som ni kan skriva ut och skicka runt för att samla in många namn på en gång. Ju fler prenumeranter vi har, desto mer svenskspråkigt material kan vi producera.

På Facebook är det Löntagaren som är FFC:s svenskspråkiga sida. Gilla sidan så vet du vad som händer i arbetslivet.

Också många av FFC:s medlemsförbund har omfattande informationspaket på svenska på webben. Det gäller självklart de tre stora förbunden Servicefacket PAM, Industrifacket och JHL, och bland de mindre utmärker sig till exempel Post- och logistikunionen PAU och Sjömans-unionen. Nästan alla FFC-förbund har åtminstone den mest grundläggande informationen om medlemskap och kollektivavtal på svenska.

Den svenska verksamheten inom FFC koordineras av den svenska arbetsgruppen, där representanter för FFC och dess medlemsförbund deltar. Om du har frågor gällande den svenska verksamheten inom ditt fackförbund kan du kontakta den som representerar ditt förbund i arbetsgruppen. Inom många förbund finns förstås också andra ombudsmän som betjänar på svenska. Namnen på förbundens representanter i den svenskspråkiga arbetsgruppen hittar du här. På samma sida finns också kontaktuppgifterna till oss som jobbar med svenska frågor på FFC.

FFC:s svenskspråkiga ombudsman är region- och organisationsexperten Kristiina Linna. Hon har ett starkt kunnande inom till exempel arbetarskyddsfrågor och frågor som gäller utnyttjande av arbetstagare och grå ekonomi. Kristiina planerar bland annat FFC:s svenskspråkiga kursverksamhet.

FFC brukar varje år ordna ett svenskt seminarium under hösten och en tvärfacklig kurs i både Österbotten och södra Finland under våren. Det har varit glädjande att se att kurserna har lockat många deltagare de senaste åren – men fler ryms fortfarande med. Kurserna är ett ypperligt sätt att få träffa likasinnade och utbyta erfarenheter med personer som jobbar i olika branscher.

Dessutom ordnar FFC och förbunden svenskspråkiga kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Industrifacket och JHL ordnar därtill ett stort antal andra svenskspråkiga kurser. I FFC:s svenskspråkiga evenemangskalender hittar du information om kurserna. Håll utkik efter nästa års kursupplägg, som presenteras inom kort. Oftast kostar det inget att delta i kurserna, utan förbunden står för kostnaderna.

Själv jobbar jag med kommunikation vilket betyder att jag skriver och översätter texter till vår webbplats, sammanställer Löntagarens nyhetsbrev, gör svenskspråkiga videor och betjänar journalister i Svenskfinland. Min absoluta favorituppgift är att intervjua medlemmar på arbetsplatser runtom i Svenskfinland. Jag tar gärna emot tips på intressanta arbetsplatser att skriva om och personer att intervjua.

På Åland har FFC och medlemsförbunden en egen ombudsman, Elin Sundback. Hon ordnar många intressanta evenemang som du hittar genom att gilla Facklig ombudsman Åland på Facebook.

Vi som jobbar med svenska frågor inom facket samarbetar också med andra organisationer och instanser. Ett exempel är den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan som sammanställs av Fackterm-gruppen. I Fackterm sitter representanter för bland annat FFC, JHL, Industrifacket och PAM samt till exempel Statsrådets kansli och Institutet för de inhemska språken. Fackterms arbetsmarknadsordlista finns fritt tillgänglig på webben och hittills har vi översatt 1320 finskspråkiga termer som börjar på bokstäverna A–T. Som bäst jobbar vi vidare med bokstäverna U–Ö, och de termerna publiceras senare. Här hittar du Fackterms ordlista.

En fråga som FFC:s svenska arbetsgrupp (eller svenska sekretariatet som det hette på den tiden) länge kämpade för var att få till stånd en lagändring om att alla allmänt bindande kollektivavtal ska översättas till svenska. Den kampen gav resultat år 2011 och numera ansvarar myndigheterna för att alla allmänt bindande kollektivavtal publiceras på både finska och svenska på webbtjänsten Finlex. Här hittar du kollektivavtalen på svenska.

Det finns alltså goda möjligheter att få betjäning, delta i kurser och följa med vad som händer i arbetslivet på svenska. Men som i många andra fall kan det hända att man som svenskspråkig medlem i facket är tvungen att leta lite mer för att hitta det material man behöver. Hör gärna av dig om du har frågor eller kommentarer och hoppas att vi ses på FFC:s svenskspråkiga kurser!