Arbetstagarna måste kunna lita på sin förtroendeman – men många saknar helt utbildning för uppdraget

Blogg 15.10.2019 10:40 Wessberg Nina
Nina Wessberg

Skulle du anlita en jurist som inte har fått en enda dag juridisk utbildning? Låter du en outbildad elektriker reparera din eltavla? Går du till en läkare som saknar läkarkompetens?

Nej, knappast. Men på många av våra arbetsplatser är situationen just denna. Arbetskompisarna tror att förtroendemannen är insatt i det senaste gällande arbetslivet. De har gett förtroendemannen sitt mandat i förhandlingar med arbetsgivaren. Arbetstagarna litar på sin valda förtroendeman, men på alltför många arbetsplatser har hen aldrig deltagit i en enda förtroendemannakurs.

Förtroendemannens roll är krävande. Hen ska kunna kollektivavtal, hänga med i lagstiftningsändringar, förhandla lokalt och leda hela den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kanske finns det naturbegåvningar som kan allt utan utbildning, men de allra flesta av oss behöver skaffa oss den här kunskapen, och sedan öva och repetera för att kunskapen ska sitta i ryggmärgen. Den fackliga kompetensen behöver dessutom uppdateras i takt med de förändringar som sker inom arbetslivet och i samhället.

Förväntningarna på förtroendemannen är stora, också från arbetsgivarhåll. Arbetsgivarna vill driva allt fler frågor till lokala förhandlingar, men är inte lika villiga att skicka iväg sina förtroendemän på kurser. För en arbetsgivare är det lättare att få igenom sin vilja om förtroendemannen inte har en tillräcklig utbildning som förhandlare.

Grundutbildningen för en förtroendeman är 5+5+5 dagar. Därutöver behövs årligen kompletterande utbildning.

Mängden förtroendemannautbildning är något som varje fackförbund årligen måste förhandla om med arbetsgivarorganisationerna. Det är arbetsgivarna som betalar för utbildningen, och därför ifrågasätter de även varje år mängden förtroendemannautbildning. Fackförbundens förhandlare har ett styvt jobb då de måste kunna övertyga arbetsgivarorganisationerna om att utbildningen behövs.

Fackförbunden kan tyvärr inte erbjuda en lika stor utbildningspalett på svenska som på finska. Men hittills har vi inom FFC-familjen kunnat hålla fast vid årliga svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser.

Kunniga, välutbildade förtroendemän är stommen i den fackliga rörelsen. Därför är det inte förtroendemannens ensak om hen vill utbilda sig eller inte – det är hela fackets ansvar. Facket är alla vi medlemmar, vi som har valt vår förtroendeman och gett hen vårt förtroende att sköta vår fackliga intressebevakning.

Den bästa garanten för en korrekt intressebevakning just för dig är en förtroendeman som är up-to-date med det senaste som sker inom arbetslivet, kontinuerligt förkovrar sig och deltar i de kurser som ordnas.

Om ni på din arbetsplats har valt en förtroendeman, kolla om och när hen har fått utbildning. Det bästa du kan göra är att intressera dig för kompetensnivån hos din förtroendeman och uppmuntra hen att utbilda sig.

Om ni inte ännu har valt en förtroendeman, samla ihop alla som hör till facket, diskutera saken och ställ igång med ett förtroendemannaval. Stöd och hjälp att anordna val får ni från ert eget fackförbund.

Förtroendemannen är hjärtat i den fackliga verksamheten. Ett hjärta som inte har fått träning är i sämre skick än ett vältränat. 

Blogginlägget bygger på en text som tidigare har publicerats i Tekijä-bloggen på Industrifackets webbplats. Foto: Kiti Haila / Industrifacket