Ett löfte om ett bättre liv eller helt enkelt grovt utnyttjande?

Blogg 04.03.2022 11:04 Linna Kristiina
Alue- ja järjestöasiantuntija Kristiina Linnan kasvokuva

Under den senaste tiden har vi fått läsa om flera hemska fall där arbetstagare har utnyttjats i det finländska arbetslivet. I ett av fallen misstänker polisen att växthusarbetare i Närpes har fallit offer för grovt ocker. I det här skedet har ett tiotal offer kommit till polisens kännedom – men i verkligheten är offren troligtvis betydligt fler. Polisen har också gripit flera misstänkta.

Jag hoppas att senast det här fallet i Närpes fungerar som en väckarklocka för alla i Svenskfinland. Det är dags att inse att den här typen av grov brottslighet också kan förekomma i våra egna hemknutar.

I härvan som polisen nu utreder i Närpes, men också i andra fall som nyligen har avslöjats, har utländska arbetstagare varit tvungna att betala en förmedlingsavgift för att få ett jobb i Finland.

Avgiften har kunnat uppgå till tusentals eller i värsta fall tiotusentals euro. Det här är enorma summor i förhållande till levnadsstandarden för arbetstagarna i sina hemländer. De finländska myndigheterna har ofta inte kunnat ställa gärningspersonerna till svars för sina handlingar, eftersom avgifterna har betalats utomlands och den brottsliga gärningen alltså inte har begåtts i Finland.

Att ta ut en avgift för arbetsförmedling är en straffbar gärning i Finland. Följden kan bli böter eller fängelse i högst ett år. Förbudet att ta ut avgifter för arbetsförmedling finns inskrivet i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, medan bestämmelserna om straff slås fast i strafflagen. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de arbetstagare som har betalat en avgift inte gjort sig skyldig till något brott – de är offer.

Jag känner till ett fall inom livsmedelsindustrin, där en utländsk arbetsledare rekryterade arbetstagare till fabriken och tog ut avgifter av dem. Avgifterna betalades in på arbetsledarens bankkonto i deras gemensamma hemland.

Arbetstagare som kommer till Finland för att jobba på bärgårdar har i många fall blivit tvungna att betala en avgift redan före avfärden från Thailand eller Vietnam. Vissa arbetstagare har också blivit lovade en gratis flygbiljett till Finland och tillbaka, men senare har man ändå krävt att de ska betala tillbaka kostnaderna för resan antingen direkt från lönen eller genom att begära att pengarna ska betalas till förmedlaren i efterhand.

Framför allt inom jordbruket och trädgårdsbranscherna är det mycket vanligt att en arbetsförmedlingsavgift tas ut. De finländska lantbruksföretagarna verkar i allmänhet vara ovetande om att avgifter har tagits ut, men i verkligheten kan nog en del av dem ana att det har gått till så här. Att de blundar för situationen gör saken värre.

Nu har vi också i offentligheten fått läsa om vissa fall där offren först i Finland har blivit tvungna att betala tröskelpengar för att få ett jobb. Det betyder att gärningspersonerna kan åtalas i Finland och de misstänks nu för grovt ocker. Det är bra att de drabbade arbetstagarna har vågat berätta för polisen om de brott som de har blivit utsatta för!

Det förekommer alltså också i Finland att arbetstagare utnyttjas på olika sätt. Det har vi fått flera bevis på också i år. Att man tar ut en avgift för arbetsförmedling är bara en del av det omfattande fenomenet och de fall som syns i offentligheten är bara toppen på isberget. Största delen av fallen sker helt utan att vi får någon kännedom om dem.

Om det på din arbetsplats finns personer som berättar att de har betalat en arbetsförmedlingsavgift, ska du be dem kontakta det egna fackförbundet, arbetarskyddsmyndigheten eller polisen. Förövarna måste ställas till svars för att de utnyttjar arbetstagare på det här sättet. Också FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet kan ge råd. Det går att ta kontakt med tjänsten också om man inte hör till ett fackförbund.

I Finland ska man alltså inte betala någon avgift för arbetsförmedling, och det är något som lyckligtvis redan står inskrivet i lagen. Men lagstiftningen är fortfarande bristfällig på många andra punkter och FFC har upprepade gånger krävt att lagstiftningen ska skärpas. Nyligen föreslog vi fem åtgärder för att bekämpa utnyttjande av framför allt utländska arbetstagare i det finländska arbetslivet.