Hjälp Löntagarens nyhetsbrev att nå ut till fler arbetstagare – Samla prenumeranter på arbetsplatsen eller på fackavdelningens möten!

Löntagarens nyhetsbrev berättar vad som händer i arbetslivet i Svenskfinland – ur arbetstagarnas perspektiv. Nu hoppas vi att du kan hjälpa oss att nå ut till fler personer.
10.09.2019 11:13
LÖNTAGAREN
Foto: Sonia Jansson / Gorilla

Löntagarens nyhetsbrev utkommer varannan vecka och innehåller de senaste nyheterna om arbetsmarknaden, arbetslivet och arbetsmiljön. Vi gör regelbundet personintervjuer och reportage från arbetsplatser i Svenskfinland. Här hittar du våra tidigare artiklar från Svenskfinland. Dessutom har vi nyligen återupplivat vår svenskspråkiga blogg.

Tyvärr når vi inte ut till alla arbetstagare i Svenskfinland, och därför hoppas vi att du kan hjälpa oss. Skriv ut vår beställningsblankett, låt arbetstagarna på arbetsplatsen eller deltagarna på fackavdelningens möte skriva upp sina e-postadresser – och skicka sedan in listan till oss! Du kan skicka in blanketten per e-post till jonny.smeds@sak.fi eller per post till Jonny Smeds, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, PB 157, 00531 Helsingfors.

Här hittar du blanketten som du kan skriva ut:

Genom att samla in prenumeranter kan du hjälpa oss att trygga tillgången till svenskspråkiga fackliga nyheter också i framtiden.

Nyhetsbrevet är gratis och det går att själv avbeställa nyhetsbrevet när som helst.

Om du vill beställa nyhetsbrevet åt dig själv kan du göra det på det via vårt webbformulär. Använd inte webbformuläret för att registrera andra personers e-postadresser, utan skicka i stället in beställningsblanketten per e-post eller post.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.