Kollektivavtalen tar hänsyn till individ och familj – Utökad arbetsgivarmakt är inte lösningen på våra utmaningar

Blogg 08.10.2020 08:21 Sjökvist Peter
Peter Sjökvist

Sedan covid-19 med full kraft slog till i våras har inget i vårt samhälle varit sig likt. Nu väcks frågan hos många av oss: hur ska detta sluta? Klarar vi av att skydda våra äldre och personer med en ökad risk från ett svårare sjukdomsförlopp eller ännu värre.

Många företag och deras anställda befinner sig även i ett väldigt utmanande läge. Verksamheten bär sig inte och permitteringarna och uppsägningarna ökar i en oroväckande takt runt om i landet.

Att i rådande läge fatta beslut om att lösgöra sig från kollektivavtalen som Skogsindustrin tydligen ämnar göra, känns nog inte som om det skulle vara riktigt det som arbetsmarknaden och samhället i övrigt skulle behöva just nu.

I en tid när vårt samhälle och samtidigt det finländska arbetslivet står inför stora utmaningar, är det tvärtom viktigare än någonsin att de beslut och riktningar som tas är långsiktiga och ansvarsfulla.

Finland, Sverige och övriga Norden har i årtionden byggt upp ett samhälle där hänsyn tas till individen och familjens olika skeden i livet, och här har även kollektivavtalen varit en viktig faktor.

Vår framtida konkurrenskraft är till stor del beroende av hur väl vi klarar av att utveckla och förnya arbetslivet och kunnandet. Kortsiktiga kostnadsinbesparingar och utökad arbetsgivarmakt som Skogsindustrin nu eftersträvar kommer inte att vara lösningen på våra framtida utmaningar.

Att skrota de kollektivavtal som idag gäller inom de flesta branscher skulle innebära att sådana saker som lön under moderskaps,- och faderskapsledigheter, vård av sjukt barn, långvarig sjukledighet, semesterpenning eller semesterpremie, dagpenning och kilometerersättning i arbetet, lönehöjningar och liknande inte längre skulle vara något som en anställd nödvändigtvis har rätt till.

Vi lever i en tid där förändringar sker i snabb takt, förändrade förutsättningar kräver nya modeller och lösningar. Detta gäller naturligtvis också arbetsmarknaden.

Många unga får redan idag se sina drömmar och framtidsplaner gå i kras på grund av bristen på trygga anställningar och en utbredd arbetslöshet. En av våra viktigaste uppgifter just nu är att för dessa unga skapa sådana förutsättningar på framtidens arbetsmarknad, att alla i samhället får en rättvis möjlighet till arbete.

Att allmänna kollektivavtal även i framtiden ska garantera en grundtrygghet och ge möjligheter till jämställda löner och en familjeledighetsmodell som motsvarar 2020-talets samhälle, är för mig något som känns viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som vi nu står inför.

Texten har tidigare publicerats i en längre version som insändare i Vasabladet 7.10.2020.

Läs tio frågor och svar om den nya situationen på arbetsmarknaden

Peter Sjökvist
Peter
Sjökvist
medlem i FFC:s representantskap och styrelseledamot i Industrifacket