Socialskydd

Socialskyddet och offentliga tjänster utgör grunden för välfärdsstaten.

Offentliga tjänster – såsom småbarnspedagogik, utbildning, social- och hälsovårdstjänster samt arbetskraftstjänster – möjliggör en hög sysselsättningsgrad. En hög sysselsättningsgrad och en tillräcklig nivå på socialskyddet säkerställer att inkomstklyftorna inte växer sig för stora.

I ett nötskal: Så här vill FFC förnya socialskyddet

 1. Vårt socialskydd ska också i fortsättningen vara inkomstrelaterat och orsaksbaserat
 2. Vi tar i bruk ett sporrande sysselsättningsskydd
 3. Omställningsskyddet utvidgas
 4. Flexiblare familjeledigheter och stärkt småbarnspedagogik

Nästa regering avgör hur socialskyddet förnyas – FFC vill minska på byråkratin och satsa på personlig service

Frågan om hur det finländska socialskyddet ska se ut i framtiden väcker diskussion inför riksdagsvalet, och nästa regering kommer troligtvis att fatta beslut om hur socialskyddet förnyas.

FFC anser att grunden i vårt nuvarande socialskyddssystem är bra och att vi ska bevara de grundläggande principerna som att socialskyddet ska vara universellt, jämlikt, individuellt, inkomstrelaterat och orsaksbaserat.

Läs mer om reformen av socialskyddet.

Våra mål: Så här vill FFC förnya socialskyddet

1) Arbete föder välfärd

 • Det finländska socialskyddssystemet måste också i framtiden bygga på ett inkomstrelaterat och orsaksbaserat skydd. Läs mer om hur FFC vill att socialskyddet ska vara utformat.
 • En tillräcklig nivå på grundskyddet garanterar att alla får en skälig utkomst samt minskar fattigdomen och behovet av utkomststöd.
 • Investeringar i småbarnspedagogik, utbildning, arbetskraftspolitik samt social- och hälsovårdstjänster förebygger marginalisering.
 • Socialskyddssystemet måste utvecklas och förenklas genom förhandlingar på trepartsbasis.

2) FFC:s sporrande sysselsättningsmodell litar på de arbetslösa

 • Den första och andra aktiveringsmodellen måste avskaffas. Enkäter som FFC och Industrifacket har låtit göra visar att de arbetslösa har svårt att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen och upplever att aktiveringsmodellen inte fungerar.
 • Karenserna måste förenklas och förkortas. Dessutom måste man införa olika nivåer, så att karenserna stegvis blir hårdare. Första gången ska de arbetslösa endast få en varning. Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsskydd.
 • När de arbetslösa regelbundet intervjuas ansikte mot ansikte och man gör upp en personlig sysselsättningsplan för dem, så har de lättare att hitta jobb.
 • Vi måste tillsammans utveckla lönestödet, den jämkade dagpenningen och möjligheterna att studera under arbetslösheten.

3) Omställningsskyddet borde utvidgas

 • Det omställningsskydd som bekostas av arbetsgivaren måste förlängas från en månad till två månader.
 • Omställningsskyddet ska sporra arbetsgivarna att utbilda dem som har blivit uppsagda, och därför måste den ekonomiska ersättning som arbetsgivarna kan betala till de uppsagda i stället för utbildning höjas.
 • Kriterierna för omställningsskyddet måste breddas så att allt fler uppsagda omfattas av omställningsskyddet.

4) Mer flexibla familjeledigheter och stärkt småbarnspedagogik

 • En reform av familjeledigheterna måste genomföras under nästa regeringsperiod. FFC:s modell för familjeledigheterna fungerar som en bra grund för reformen.
 • Perioden med inkomstrelaterad dagpenning samt den ledighet som är öronmärkt för pappan måste förlängas.
 • Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik måste återinföras.
 • Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken måste bli mindre.