Grå ekonomi och osund konkurrens – fenomen som vi alla ska kämpa mot

Blogg 01.10.2019 11:30 Linna Kristiina
Alue- ja järjestöasiantuntija Kristiina Linnan kasvokuva

Ingen älskar att betala skatter, men det är genom skatterna vi finansierar vårt välfärdssamhälle.

Grå ekonomi betyder att företag eller privatpersoner får ekonomiska fördelar genom att inte betala sina lagstadgade skatter och avgifter. Det kallas grå ekonomi eftersom den ena delen av verksamheten vanligtvis är vit och den andra delen är svart. Hederliga företag har svårt att konkurrera med dem som opererar inom den grå ekonomin. Inom den grå ekonomin förekommer också svartjobb och missbruk av socialförmåner.

De arbetstagare som jobbar svart försätts i en utsatt situation. De som jobbar svart tjänar nämligen inte in någon pension och har ingen försäkring om de blir sjuka eller råkar ut för olycksfall. Svartjobb är dessutom kriminellt.

I Finland finns bra lagstiftning för att bekämpa grå ekonomi. Enligt beställaransvarslagen ska företagen försäkra sig om att deras avtalspartner sköter sina förpliktelser. På byggarbetsplatser i Finland har man redan i flera år varit skyldighet att ha ett personkort med foto och skattenummer för varje arbetstagare. Bestämmelsen finns i arbetarskyddslagen. Arbetarskyddsförvaltningen fick redan för femton år sedan i uppgift att övervaka företag som anlitar utländsk arbetskraft. I samband med arbetsplatsinspektioner granskar myndighetens inspektörer att de utländska arbetstagarna har rätt att arbeta i Finland.

Men en bra lagstiftning räcker inte till. Det behövs mer samarbete mellan olika parter: olika myndigheter, tredje sektorn och arbetsmarknadsorganisationerna. De övervakande myndigheterna måste också få tillräckliga resurser för att effektivt kunna besöka och granska arbetsplatser där det finns tecken på grå ekonomi eller utnyttjande av arbetstagare.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige har en viktig roll som observatörer och kontaktpersoner till olika aktörer. De ska hålla ögonen öppna och meddela facket eller myndigheterna om det finns brister till exempel i lönerna eller arbetsmiljön.

Tyvärr är grå ekonomi och osund konkurrens ofta förknippade med användningen av utländsk arbetskraft. Det gäller i synnerhet när inhemska företag har utländska arbetsgivare som avtalspartner, och när arbetstagarna är så kallade utstationerade arbetstagare. Personerna är ofta underbetalda och skatter kanske inte betalas.

Enligt lagen om utstationering av arbetstagare ska lönen följa det allmänt bindande kollektivavtal som tillämpas i branschen i Finland. I detta ärende har Finland varit en föregångare i hela EU. Finland var ett av de första länderna som införde ett beställaransvar. Det är också mycket sällsynt i de europeiska länderna att arbetarskyddsmyndigheten övervakar minimivillkoren i arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsparterna.