Sommarjobbare grubblar på frågor om lönen – fackets Sommarjobbarinfo betjänar hela sommaren

Hur länge kan arbetsgivaren betala praktikantlön eller elevlön? Och hur bestäms minimilönen?
27.06.2018 09:57
FFC, AKAVA och STTK
Glassförsäljare på Salutorget i Helsingfors. Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Frågor kring lön och lönesättning har också den här sommaren hört till de vanligaste som Sommarjobbarinfo har fått svara på.

Juuli Jokinen svarar på sommarjobbarnas frågor. Foto: Patrik Lindström

– I synnerhet frågor om minimilön har strömmat in i jämn takt, berättar Juuli Jokinen som är rådgivare på FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo.

Enligt Jokinen har det kommit frågor om lön och minimilön både från branscher där det finns ett kollektivavtal och branscher där det inte gör det.

– Enligt arbetsavtalslagen ska arbetstagaren få sedvanlig och skälig lön för det arbete han eller hon utför. Lagen slår ändå inte fast någon egentlig minimilön, påminner Jokinen.

Villkoren för lönesättningen bestäms inte bara i arbetsavtalslagen utan också i kollektivavtalet, som slår fast den minimilön som ska betalas för arbetet.

– Många har kontaktat sommarjobbartelefonen för att till exempel kontrollera om de med en viss erfarenhet har rätt till en viss lön. Många har också frågat om sommarjobbaren ska få den lägsta tabellönen eller praktikantlön.

Ta kontakt via sociala medier, på nätet eller per telefon

Du kan kontakta löntagarcentralorganisationernas gemensamma Sommarjobbarinfo om du har frågor kring till exempel lön, arbetstid eller prövotid. Alla frågor behandlas konfidentiellt.

Rådgivningen betjänar per telefon på numret 0800 179 279. Telefontjänsten är öppen måndag till fredag klockan 9–15. Sommarjobbarinfo ger service på svenska, finska och engelska. Du kan vara anonym när du ringer tjänsten.

På tjänstens webbplats www.kesaduunari.fi finns ett paket med viktig arbetslivsinformation för den som sommarjobbar, bland annat sommarjobbarens checklista och svar på de vanligaste frågorna. Via webbplatsen kan du också skicka frågor till sommarjobbarrådgivaren.

Sommarjobbarinfo är öppen till fredagen den 31 augusti. Sommarjobbarinfo finns också på Facebook och Twitter.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.