Sommarjobbarna hade frågor om lön, arbetstid och arbetsavtal

Lönen, arbetstiderna och arbetsavtalet samt frågor som gäller avslutandet av en anställning orsakade huvudbry för sommarjobbarna i år. Det visar samtalen till de fackliga centralorganisationerna FFC:s, STTK:s och Akavas tjänst Sommarjobbarinfo.
13.09.2022 10:53
LÖNTAGAREN
Största delen av dem som tog kontakt med fackets Sommarjobbarinfo i år var i åldern 14–23 år. Foto: iStock

Nästan tre fjärdedelar (72 %) av dem som tog kontakt med fackets avgiftsfria Sommarjobbarinfo var sommarjobbare. Dessutom kontaktades rådgivningen av de ungas föräldrar (20 %) och arbetsgivare (5 %). Sommarjobbarinfo stängde för den här gången i slutet av augusti.

– Arbetsgivarna sökte information om vad man ska beakta när man anställer en sommarjobbare, berättar sommarjobbarrådgivaren Hanna-Marilla Zidan.

Av dem som tog kontakt med rådgivningen var knappt hälften (43 %) i åldern 18–23 år, medan en tredjedel (32 %) var i åldern 14–17 år.

Flest frågor kom det från de branscher där det jobbar många sommarjobbare, alltså bland annat turism-, restaurang- och fritidstjänsterna samt handeln. Zidan betonar ändå att rådgivningen i stor utsträckning kontaktades av unga inom olika branscher.

Glädjande var att 82 procent av de arbetstagare som tog kontakt med Sommarjobbarinfo berättade att de hade ett skriftligt arbetsavtal. Å andra sidan var det alltför många, 18 procent, som berättade att de endast hade gjort en muntlig överenskommelse om anställningen.

Sommarjobbarrådgivaren Hanna-Marilla Zidan

– Tyvärr var det också i år vanligt att unga tog kontakt för att fråga om en sak, men när vi utredde den frågan visade det sig att det fanns flera saker som inte stod rätt till på arbetsplatsen, säger Hanna-Marilla Zidan.

I början av sommaren tog många unga kontakt bara för att kontrollera att den lön och de anställningsvillkor man hade kommit överens om var korrekta. I slutet av sommaren var det vanligt med frågor om avslutandet av en anställning.

Majoriteten av dem som tog kontakt (72%) var inte medlemmar i ett fackförbund.

Hanna-Marilla Zidan berättar att många av dem som inte hörde till facket blev överraskade när de fick veta de i frågor som inte hör till arbetarskyddsmyndighetens behörighet i praktiken bara kan få hjälp genom att kontakta den lokala rättshjälpsbyrån eller anlita en egen jurist. Fackförbunden hjälper däremot sina medlemmar i de här frågorna.

– För dem som inte hade gått med i ett fackförbund rekommenderade jag medlemskap.

Unga känner inte till kollektivavtalen

Kollektivavtalen är inte bekanta för unga. De som tog kontakt med rådgivningen visste ofta inte vilket kollektivavtal som skulle tillämpas på den egna anställningen. Enligt Zidan fanns det också många fall där det inte stod i arbetsavtalet vilket kollektivavtal som skulle tillämpas.

– Vissa sommarjobbare hade fått arbetsavtal där man särskilt hade skrivit in att inget kollektivavtal ska tillämpas på anställningen, även om det var uppenbart att arbetet i fråga omfattas av ett allmänt bindande kollektivavtal. I några fall försökte arbetsgivaren också tydligt kringgå det allmänt bindande kollektivavtal som skulle tillämpas.

Tjänsten Sommarjobbarinfo upprätthålls av de fackliga centralorganisationerna FFC, STTK och Akava. Den avgiftsfria rådgivningen betjänar unga i frågor som gäller deras anställning samt förbättrar arbetslivskunskaperna bland unga. I år betjänade rådgivningen för 18:e gången och var öppen 2.5–31.8. Man kan kontakta tjänsten per telefon, via WhatsApp eller via ett formulär på Sommarjobbarinfos webbplats. Sommarjobbarinfo betjänar på svenska, finska och engelska. När Sommarjobbarinfo är stängd betjänar FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.