Enkät: Sommarjobb för allt fler inom FFC:s branscher

16.05.2017 15:49 huolenpito

Nästan tre fjärdedelar eller 72 procent av de förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna berättar att den egna arbetsplatsen anställer sommarjobbare. I fjol gjorde 64 procent den här bedömningen och för två år sedan var andelen 68 procent av dem som svarade på enkäten.

Enligt den förtroendemannaenkät som Finlands största löntagarorganisation har låtit göra kommer 14 procent av arbetsplatserna inom FFC:s branscher att utöka antalet sommarjobbare jämfört med i fjol.

– Den gryende ekonomiska tillväxten i Finland syns också som en investering i sysselsättningen av unga och därigenom i deras framtid, gläder sig organisationsexpert Tatu Tuomela.

– Det lönar sig att sysselsätta unga, för sommarjobb är ett bra sätt för företag att hitta nya arbetstagare. Den digitalt infödda generationen har också en ny typ av kunnande som man kan ha nytta av i företagsverksamheten.

Antalet sommarjobb har vuxit mest på arbetsplatserna inom industrin – med nio procentenheter jämfört med i fjol.

Flest sommarjobb erbjuder fortfarande den offentliga sektorn, där tre av fyra eller 76 procent av de förtroendevalda bedömer att den egna arbetsplatsen anställer sommarjobbare. I fjol gjorde 69 procent samma bedömning.

Var femte utnyttjar programmet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant

Var femte arbetsplats inom FFC-branscherna erbjuder unga sommarjobb genom praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant. Det är aningen fler än de senaste åren. Tvåveckorsprogrammet riktar sig till elever i grundskolan, tionde klass och gymnasiet.

Det är oftast arbetsgivare inom de privata servicebranscherna som erbjuder sommarpraktik genom programmet, för där utnyttjas programmet på nästan en tredjedel eller 30 procent av arbetsplatserna.

Organisationsexpert Tatu Tuomela påminner om att sommarpraktiken är den första erfarenheten av arbetslivet för många unga.

– Jag hoppas att arbetsplatserna tar emot de unga med öppna sinnen och behandlar dem lika schyst som de andra arbetstagarna.

Tuomela är bekymrad över att en knapp tredjedel eller 31 procent av dem som svarade på enkäten berättar att man för tillfället inte gör upp en introduktionsplan för sommarjobbare på deras arbetsplats.

– Sommarjobbaren har alltid rätt till en korrekt introduktion i arbetet. En tillräcklig handledning, ett skriftligt arbetsavtal och ett arbetsintyg som ges i tid ger en schyst bild av företaget, betonar Tuomela.

Sammanlagt 907 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige svarade på FFC:s förtroendemannapanel i april. FFC har kartlagt antalet sommarjobb genom panelen sedan år 2013.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.