Arbetarskyddsfullmäktige bör tas med i beredningen av åtgärder som gäller coronaepidemin och återgången till arbetet

FFC anser att arbetarskyddssamarbetet inte har utnyttjats tillräckligt på arbetsplatserna under coronaepidemin. För att främja arbetarskyddssamarbetet har FFC utarbetat en checklista för arbetarskyddsfullmäktige. Med hjälp av listan kan parterna bedöma säkerhetsåtgärderna på arbetsplatsen i anslutning till coronaepidemin.
15.06.2020 06:30
FFC
Foto: Fredrik Ottosson / Gorilla

– Under coronavåren har det framkommit brister i arbetarskyddssamarbetet och riskbedömningen på arbetsplatserna. Arbetarskyddsfullmäktige har till exempel inte kallats att medverka i arbetsplatsernas coronagrupper, påpekar Anne Mironen, expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor vid FFC.

Enligt en enkät som Arbetarskyddscentralens kommungrupp genomförde i april är arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige i kommunbranschen sällan med om att behandla anvisningar för läget under coronaepidemin. Av de arbetarskyddsfullmäktige som svarade på enkäten var bara en tiondel (11 %) och till och med av de arbetarskyddschefer som företräder arbetsgivaren bara en dryg tredjedel (37 %) med i dessa grupper.

Anne Mironen

– Vikten av samarbete framhävs i coronatider. Därför är det oroväckande att det i samarbetet på arbetsplatserna förekommit brister redan i de permitteringsförhandlingar som föranletts av coronaepidemin, säger Mironen.

I FFC:s förtroendemannapanel i slutet av mars svarade hela två femtedelar (41 %) av FFC-anslutna förtroendemän att personalens företrädare inte hade fått medverka i förhandlingarna. I början av maj hade läget förbättrats något, men även då uppgav en tredjedel (33 %) av förtroendemännen att de inte hade haft några verkliga möjligheter att påverka i förhandlingarna.

– Det är till fördel för alla att arbetsgivaren för en tillräcklig dialog med personalen och deras företrädare om säkerheten och välbefinnandet i arbetet under coronaepidemin. Arbetsplatsens arbetarskyddskommission kan ta en aktiv roll i diskussionen. Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården är också viktigt, understryker Anne Mironen.

FFC ger ut en checklista om förebyggande av coronasmittor och säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna

FFC har för arbetarskyddsfullmäktige och andra personalföreträdare inom arbetarskyddsmarbetet sammanställt en checklista som man kan använda för att bedöma tillräckligheten hos de arbetarskyddsåtgärder som hör samman med coronaepidemin, säkra arbetssätt och återgång till arbetet.

– Listan fokuserar på aktuella åtgärder för att identifiera och bedöma risker på arbetsplatserna. Detta gäller också åtgärder under coronaepidemin, konstaterar Mironen.

Checklistan innehåller 16 punkter som personalen och arbetsgivarens företrädare bör gå igenom på arbetsplatsen. Listan har också länkar till detaljerade anvisningar om säkerställandet av arbetarskyddet som publicerats av andra sakkunnigorganisationer.

Checklista: Förebyggande av coronasmittor och säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna.

FFC:s ekonomisk- och sysselsättningspolitiska mål och synpunkter om åtgärderna på EU-nivå i anslutning till pandemin publicerades 4.6. Diskussionen kring FFC:s förslag och åtgärderna på arbetsplatserna fortsätter i sociala medier under hashtaggen #parempinormaali.

Parempinormaali.fi

Hur ska ta oss ur coronakrisen mot tillväxt? Vi samlar allt material på adressen parempinormaali.fi.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.