Samu Virta blev förtroendeman för att han ville utvecklas som människa – "Jag känner att jag kan vara en positiv kraft på arbetsplatsen"

När han blev vald till förtroendeman blev Samu Virta tvungen att ändra på sitt sätt att agera. Det har påverkat också andra delar av hans liv.
03.12.2019 08:15
LÖNTAGAREN
Samu Virta säger att han har kunnat påverka överraskande många frågor som huvudförtroendeman. Foto: Laura Oja

Vad fick dig att bli förtroendeman?

– Jag hade ganska själviska orsaker när jag ställde upp som förtroendeman för ett par år sedan. Jag genomgick en existentiell fas där jag funderade på hurdan jag är och hur jag påverkar min omgivning och närmaste krets. Jag letade efter något där jag kunde utmana mig själv. När den dåvarande förtroendemannen på min arbetsplats Verkkokauppa.com i Birkala slutade och frågade mig om jag var intresserad, så tänkte jag att varför inte, det låter som ett lämpligt svårt uppdrag och ett tillfälle att lära sig något nytt.

Vad har varit det bästa? Och vad har varit svårast?

– Jag har lärt mig mycket nytt om arbetsmarknaden och arbetslivet. Uppdraget har gett mig perspektiv som jag inte tidigare har kunnat tänka på. Jag har fått stilla mitt kunskapsbegär och utmana mig själv. Jag har också en stark känsla av att arbetstagarna vågar komma och tala och berätta saker för mig.

– I början funderade jag på om jag är en person som man vågar närma sig, men så har det verkat. Jag känner att jag kan vara en positiv kraft på arbetsplatsen.

– Det svårare med uppdraget har varit de frågor som behandlas, och framför allt tvister. Dem har jag ibland funderat på ännu på småtimmarna. Men med tiden har jag lärt mig att hantera tvisterna bättre.

Hur fungerar samarbetet med chefen?

– Det har aldrig varit ett problem. Här behandlar vi alla varandra som vuxna människor.

– Man märker att det finns en rätt stor skillnad mellan hur mycket de yngre och de äldre arbetstagarna vet om sina egna rättigheter. Men det är säkert rätt få som är intresserade av att sätta in sig i frågorna djupare och ta kollektivavtalet som kvällsläsning.

Vad är du nöjd över att ha åstadkommit?

– Det bästa har varit att jag har kunnat påverka överraskande många frågor vid företaget. Det jag har åstadkommit har handlat om att rent allmänt utveckla arbetsmiljön och arbetshälsan. Det har varit trevligt att se resultatet av det egna arbetet.

– Det är svårt att nämna något konkret exempel, men folk har rent allmänt organiserat sig bra, och tillsammans har vi kunnat förbättra arbetstagarnas situation.

Hur har du förändrats sedan du blev förtroendeman?

–  Jag har varit tvungen att brottas med det faktum att jag alltid har varit väldigt flexibel och har velat vara folk till lags. Att framföra min egen synpunkt var en stor sak för mig. Jag förstod att om jag vill lyckas i det här uppdraget, så måste jag helt enkelt ändra inställning så att budskapet går fram.

– När man märker att man ansvarar för de andra arbetstagarnas oro och bekymmer, så måste man lära sig att vara modigare. Alltid när någon vågar säga vad den tycker, så sporrar det andra att göra det samma. Därför var jag tvungen att stiga över en stor mental tröskel. Jag har fått mycket större självsäkerhet och jag har märkt att jag vågar ta ställning också till andra frågor i livet. 

Veera Luoma-aho / Jaksomedia
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.