Så gjorde jag: Juha Alatalo förhandlade fram en ny post som förtroendeman – ”När man har en kompis bredvid sig kan man utbyta tankar”

Räcker det med samma antal förtroendemän som tidigare, när två företag som utför helt olika slags elarbeten fusioneras? Huvudförtroendemannen Juha Alatalo ansåg att det inte räcker och övertygade arbetsgivaren om att det behövdes en förtroendeman till.
03.10.2023 07:00
LÖNTAGAREN
Juha Alatalo är huvudförtroendeman för Elektrikerförbundets medlemmar på Are. Foto: Patrik Lindström

När husteknikbolaget Are nyligen köpte företaget Kylmä-2000, var avsikten att huvudförmannen på Are, Juha Alatalo, ensam skulle ta på sig ansvaret för att sköta också de ärenden som gäller arbetstagarna som kom från Kylmä-2000.

Juha Alatalo gjorde allt för att övertyga arbetsgivaren om att det inte var en god idé.

Han har en bakgrund som traditionell elmontör och känner till arbetet, arbetsförhållandena och problemen för elmontörer som utför vanliga elarbeten. Kylmä-2000 var däremot specialiserat på underhåll av kylutrustning i butiker – och det är en helt annan värld som Alatalo inte är insatt i.

En förtroendemannadag i veckan var långtifrån tillräckligt för att sköta alla montörers ärenden.

Arbetsgivaren godtog motiveringen

Vid omställningsförhandlingarna fördes en ingående diskussion om hur många montörer som borde jobba på den enhet som är specialiserad på kylteknik för att den ska kunna få en egen förtroendeman.

Till slut accepterade arbetsgivaren Juha Alatalos argument: en ny förtroendeman som har specialiserat sig på kylteknik skulle underlätta saker och ting, eftersom hen känner både branschen och människorna. 

Alatalo var lättad över slutresultatet.

– Också arbetsgivaren vet ju att förhandlingarna lyckas bättre när man förhandlar med någon som är expert inom branschen.

Juha Alatalo bedömde att han inte ensam skulle ha hunnit sköta alla ärenden när antalet arbetstagare ökade, även om han skulle ha fått en förtroendemannadag mer i veckan. Nu förblev antalet arbetstagare som han ska representera på en rimlig nivå, omkring 130.

Tillsammans lyckas man bättre

Lösningen ligger i linje med vad man gjorde i samband med föregående företagsköp. Också när Are för knappt tio år sedan köpte Lemminkäinens verksamhet inom husteknik, fick personalen två huvudförtroendemän: en på servicesidan och en på entreprenadsidan. 

Juha Alatalo påpekar att det finns stora fördelar med teamarbete när man ska utreda olika frågor.

– När man har en kompis bredvid sig kan man utbyta tankar i problemsituationer.

Alatalo har haft förtroendeuppdrag på arbetsplatsen i ungefär femton år. Han var först vice huvudförtroendeman och tog över som huvudförtroendeman när den som tidigare hade posten bytte jobb.

Det som driver Alatalo att sköta arbetstagarnas ärenden är viljan att säkerställa att arbetstagarnas rättigheter uppfylls och att alla behandlas jämlikt. 

I elbranschen har det enligt Juha Alatalo på senare tid blivit vanligare att det är svårt att komma överens om frågor med arbetsgivaren.

– Det finns ingen person på arbetsgivarsidan som tar ansvar. De ringer till arbetsgivarorganisationen, men då blir konflikterna mer långvariga. Man når en uppgörelse först när frågan är på väg till domstolen, beskriver Alatalo.

Trots utmaningarna trivs Juha Alatalo bra som förtroendeman.

– Det mest givande är när en montör som har blivit illa behandlad får rättvisa. Då känner jag en lättad över att vi igen fick ordning på saker och ting. 

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Juha Alatalo
Uppdrag: Huvudförtroendeman
Fackförbund: Elektrikerförbundet
Arbetsplats: Ares kontor i Vanda

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.