Så gjorde jag: Förtroendevalda utvecklade ett system för att få arbetsgivaren att tvätta målarnas arbetskläder

Arbetarskyddsfullmäktige Emma Hyvönen och förtroendemannen Pirita Järvinen utvecklade ett kostnadseffektivt sätt att få målarnas arbetskläder tvättade på arbetsgivarens bekostad. Arbetstagarna ringer chefen och kläderna hämtas från byggarbetsplatsen.
06.09.2023 07:00
LÖNTAGAREN
Emma Hyvönen och Pirita Järvinen är ett sammansvetsat arbetspar när de sköter sina förtroendeuppdrag. Foto: Patrik Lindström

Ibland görs det sådana ändringar i kollektivavtalen, att det krävs uppfinningsrikedom för att hitta det bästa sättet att tillämpa de nya bestämmelserna på arbetsplatserna.

Det nuvarande kollektivavtalet för byggbranschen förpliktar arbetsgivaren att se till att arbetstagarnas skyddsutrustning hålls ren. När de fick veta att den här ändringen kommer att träda i kraft började arbetarskyddsfullmäktige Emma Hyvönen och förtroendemannen Pirita Järvinen fundera på hur man bäst kunde lösa frågan på deras arbetsplats, måleriföretaget Maalausliike Vilén & Syrjänen.

De visste att tvätterierna i huvudstadsregionen inte tvättar målares kläder.

Hyvönen och Järvinen beslöt att föreslå för arbetsgivaren att man skulle ta i bruk en modell där en anställd vid företaget hämtar arbetskläderna från byggarbetsplatserna en gång i veckan och sedan tvättar kläderna i företagets egna lokaler. De hade gjort kostnadsberäkningar och kommit fram till att den här lösningen skulle vara den förmånligaste.

Arbetsgivaren sa först varken ja eller nej. Efter några månader gick arbetsgivaren med på idén, men först gjorde man små ändringar.

Ringer arbetsledaren för att få kläderna avhämtade

I den modell som togs i bruk hämtas arbetskläderna inte regelbundet från byggarbetsplatserna. I stället ska de anställda ringa sin arbetsledare varje gång de egna skyddskläderna behöver tvättas.

Företagets chaufför eller arbetsledaren själv avhämtar de kläder som arbetstagaren har skrivit sitt namn på och lagt i en tvättpåse. Kläderna förs till sedan till företagets hall där en bemanningsanställd tvättar kläderna med en industritvättmaskin som företaget har skaffat för ändamålet.

Emma Hyvönen och Pirita Järvinen är nöjda med att man kunde lösa frågan om hur kläderna ska tvättas. Men de drömmer fortfarande om att kläderna i framtiden ska avhämtas från byggarbetsplatserna utan att man behöver be om det.

– En del av arbetstagarna kan dra sig för att ringa arbetsledaren i det här ärendet, berättar Järvinen.

Hon säger att de yngre arbetstagarna har välkomnat den nya modellen, men för de mer erfarna arbetstagarna har det tagit längre tid att vänja sig vid den, eftersom de är vana vid att tvätta sina kläder själva.

Hyvönen och Järvinen hoppas att arbetsgivaren ska uppmuntra personalen att utnyttja den nya förmånen. Då skulle inte arbetstagarna behöva vara försiktiga i onödan.

– Det är viktigt att så många arbetstagare som möjligt tar i bruk arrangemanget.

Tillsammans är man starkare

Emma Hyvönen och Pirita Järvinen är båda byggnadsmålare och sköter sina förtroendeuppdrag som bisyssla. Maalausliike Vilén & Syrjänen har drygt 50 anställda.

Vid små företag överlappar arbetarskyddsfullmäktiges och förtroendemannens uppgifter delvis varandra. Hyvönen och Järvinen bildar ett sammansvetsat team som testar sina idéer på varandra och regelbundet besöker byggarbetsplatserna.

– Det är mycket lättare att driva frågor när man vet att man får uppbackning och mentalt stöd av den andra, konstaterar Hyvönen.

På deras arbetsplats löper samarbetet med arbetsgivaren smidigt. Också ledningen har tackat dem för att de har orkat reda ut saker och ting.

– Det har känts bra att få sådan respons, säger Järvinen.

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Emma Hyvönen och Pirita Järvinen
Uppdrag: Arbetarskyddsfullmäktig och förtroendeman
Fackförbund: Byggnadsförbundet
Arbetsplats: Maalausliike Vilén & Syrjänen

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.