Så gjorde jag: Förtroendemannen förhandlade fram bättre löner och nya arbetsskift – "Vi märkte en tydlig skillnad i personalomsättningen"

Förtroendemannen Heikki Laakkonen på Inex Partners i Sibbo lyckades förhandla fram lokala avtal som har gjort att personalen trivs bättre och stannar längre hos arbetsgivaren.
28.11.2023 11:30
LÖNTAGAREN
Heikki Laakkonen är förtroendeman för dagligvarulogistiken vid Inex Partners. Foto: Patrik Lindström

Situationen började vara katastrofal.

Inex Partners logistikcenter hade flyttat från Kilo i Esbo till Bastukärr i Sibbo och personalen var inte nöjd med att resan till jobbet hade blivit längre och att arbetsskiften var röriga. Samtidigt höll en konkurrent på att färdigställa sin egen distributionscentral i närområdet, vilket skärpte konkurrensen om kunnig arbetskraft.

Arbetsgivaren var i knipa. Vem som helst kunde inte ersätta dem som slutade, eftersom det krävs en viss yrkeskunnighet för att jobba i ett automatiserat logistikcenter.

Heikki Laakkonen, som är förtroendeman för dagligvarulogistik, beslöt sig för att lösa problemet. Han satte sig ner med vd:n och började presentera sina idéer.

Efter nästan ett års förhandlingar nådde man ett lokalt avtal som höjde lönerna med i genomsnitt ungefär fem procent. Dessutom lyckades Laakkonen driva igenom möjligheten att jobba tolvtimmarsskift enligt ett roterande schema, vilket gav de intresserade möjlighet till längre lediga perioder.

Det hade önskad effekt.

– Vi märkte en tydlig skillnad i personalomsättningen, berättar Laakkonen.

Målet är lämpliga arbetstider

Sedan dess har Inex Partners börjat utveckla en schemaläggning som utgår från arbetstagarnas behov. Företaget utreder först personalens önskemål genom enkäter. Sedan diskuterar en arbetsgrupp, där varje avdelning har sin egen representant, hur ändringarna ska genomföras i praktiken.

– Vi skräddarsyr så många olika alternativ som det överhuvudtaget är möjligt med tanke på produktionen. Om det till exempel är någon som känner att dagsrytm passar bäst, så försöker vi ordna bara dags- och morgonskift åt den här personen.

Enligt Laakkonen har arbetsskiftsarrangemangen förbättrats dramatiskt, men det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra.

– Man kan inte jubla och säga att arbetsskiften nu är fruktansvärt bra. De är helt okej och vi kan leva med dem. Vi försöker fortfarande komma på förbättringar.

Laakkonen är i vilket fall som helst lättad över att man har lyckats få kunniga arbetstagare att vilja stanna kvar genom att förbättra lönerna och arbetsskiften.

– Stämningen på arbetsplatsen är bättre när personalomsättningen är liten, och dessutom ger undersökningarna om hur nöjda folk är med sitt arbete de bästa resultaten i branschen. Det har alltså gagnat såväl arbetstagarna som arbetsgivaren, sammanfattar Laakkonen.

Viktigt att vara konstruktiv som förtroendeman

Heikki Laakkonen har varit förtroendeman på heltid i elva år. Först var han ändå vice förtroendeman när hans arbetskamrater uppmuntrade honom att ta sig an uppdraget.

– Jag var ganska ofta den som talade med arbetsgivarens representant om missförhållanden. Ibland skrattade folk och sa att man får skicka dit Laakkonen för att fixa det.

För närvarande representerar Laakkonen 700 arbetstagare. Han upplever att han under årens lopp har vuxit avsevärt i sitt uppdrag.

– I början var jag en besvärlig förtroendeman. Jag kunde inte presentera saker på ett så konstruktivt sätt. När man får mer erfarenhet och omdöme, blir man mer vidsynt.

Laakkonen försöker alltid utreda varför arbetsgivaren ser saker och ting på ett visst sätt.

– Man kan sälja sina egna idéer bättre när man förstår arbetsgivarens intressen. Det är en av de viktigaste sakerna när man ingår lokala avtal.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Heikki Laakkonen
Uppdrag: Förtroendeman
Fackförbund: Servicefacket PAM
Arbetsplats: Inex Partners

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.