Så gjorde jag: På Fiskars förbättrades företagshälsovården för de inhyrda arbetstagarna – "Förslaget gick lätt igenom"

Arbetarskyddsfullmäktige Reija Mettovaara på Fiskars fabrik i Billnäs bekymrade sig över de inhyrda arbetstagarnas hälsa. Hon kom på en lösning som också arbetsgivaren godkände.
01.11.2023 10:19
LÖNTAGAREN
Reija Mettovaara säger att hon med åren har lärt sig hur man bäst kommer överens med arbetsgivaren. Foto: Patrik Lindström

Vad kunde man göra för att bättre värna om de inhyrda arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen?

Den här frågan började arbetarskyddsfullmäktige Reija Mettovaara grubbla på för några år sedan, när man inom Industrifacket diskuterade hur ställningen för bemanningsanställda kunde förbättras. Då hade bemanningsanställda jobbat på Mettovaaras arbetsplats, Fiskars Finlands fabrik i Billnäs i Raseborg, i över ett årtionde.

Plötsligt fick Mettovaara en idé.

Kunde de inhyrda arbetstagarna få gå på hälsoundersökning för nyanställda via samma företagshälsovårdsföretag som Fiskars egna personal använder sig av?

Gjorde slag i saken

Reija Mettovaara lade fram ett förslag för arbetsgivaren.

Hon förklarade att den bekanta företagshälsovården känner till de risker som finns på arbetsplatsen, såsom buller, kemikalier och manuellt arbete – men det gör inte den offentliga hälsovården som de inhyrda arbetstagarna omfattades av. Dessutom betonade Mettovaara att inhyrda arbetstagare ska behandlas på samma sätt som den ordinarie personalen.

– Arbetsgivaren sa att det stämmer. Förslaget gick lätt igenom hos oss, och också personaladministrationen förordade kraftigt förslaget, berättar Mettovaara.

Fiskars och bemanningsföretaget kom överens om att ordna hälsoundersökningar för de inhyrda arbetstagare som har ett arbetsavtal på minst tre månader. Kostnaderna betalas av bemanningsföretaget.

De första hälsoundersökningarna genomfördes år 2020. Produktionschefen gav företagshälsovården en förteckning över de inhyrda arbetstagare som berördes, och företagshälsovården började kalla dem till undersökning.

Arbetarskyddsfullmäktige Reija Mettovaara fick mycket beröm för den nya praxisen.

– En bemanningsanställd sa att hen inte känner till någon annan arbetsplats där man bryr sig så mycket om arbetstagarna.

Just nu jobbar inga bemanningsanställda på Fiskars fabrik i Billnäs, men avtalet om hälsoundersökningar för nya arbetstagare gäller fortfarande. I paketet ingår också lagstadgade periodiska undersökningar.

Har lärt sig förhandla under årens lopp

Reija Mettovaara har varit arbetarskyddsfullmäktig på Fiskars i sjutton år. Det hela fick sin början när den tidigare arbetarskyddsfullmäktige bytte jobb under sin mandatperiod och frågade om Mettovaara skulle vara intresserad av att åta sig det lediga uppdraget.

Mettovaara hade då erfarenhet av facklig verksamhet, men arbetarskyddet var hon tvungen att börja studera från noll. Uppgiften var ändå intressant, för hon ville vara med och främja arbetshälsan på den egna arbetsplatsen och samtidigt lära sig nya saker.

Mettovaara medger att hon i början var lite onödigt ettrig när hon ingrep i de missförhållanden som hon upptäckte.

– Med åren lärde jag mig förhandlingsteknik och hur man ska göra för att verkligen åstadkomma saker och ting. Om man bara gormar på arbetsgivaren åstadkommer man inget annat än att alla blir på dåligt humör.

Nu tycker Reija Mettovaara att samarbetet med arbetsgivaren fungerar utmärkt. Hon tycker om sitt uppdrag, eftersom hon numera får sköta det på heltid. Det innebär att hon har tillräckligt med tid för uppdraget och har möjlighet att hålla skräddarsydda utbildningar.

Också stödet från arbetskamraterna inspirerar henne att fortsätta.

– God respons ger ny kraft och stärker tron på det jobb man gör. Man känner att det här är något jag kan, och att jag har gjort rätt saker.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Reija Mettovaara
Uppdrag: Arbetarskyddsfullmäktig
Fackförbund: Industrifacket
Arbetsplats: Fiskars Finlands fabrik i Billnäs i Raseborg

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.