Så gjorde jag: "Jag vill dela med mig av all information jag bara får dela"

Efter en rejäl kamp fick huvudförtroendemannen Niina Malm arbetsgivaren att betala ut ersättningar för veckovila som hade blivit obetalda. Malm har också satsat på att förbättra informationen till arbetstagarna.
14.01.2019 15:10
LÖNTAGAREN
Den första större, konkreta saken jag kunde åstadkomma var att få arbetsgivaren att betala ut den ersättning för veckovila som hade blivit obetald, berättar Niina Malm. Foto: Ari Nakari

– Eftersom jag hade så mycket åsikter, så gick det så att jag blev tillfrågad om jag ville ställa upp i förtroendemannavalet. Jag hade ingen bakgrund som förtroendeman, men jag blev vald till huvudförtroendeman på heltid vid Ovako för två år sedan.

– Jag har lyckats höja organiseringsgraden och har kunnat förnya kommunikationen vid fabriken. Jag har diskuterat och umgåtts med arbetstagarna, och det har gett resultat. Vi har lyckats göra arbetstagarna och de olika arbetstagargrupperna mer sammansvetsade. 

– Numera använder vi oss i stor utsträckning av sociala medier. Jag vill dela med mig av all information jag bara kan och får sprida. Öppenhet är nyckelordet.

– Jag rör mig regelbundet bland arbetstagarna. Jag går runt på fabriken varje fredag – vi kallar det fredagspropaganda. Jag representerar ungefär 470 arbetstagare.

– Jag kom ursprungligen till fabriken som truckförare och packare. Innan jag blev vald till huvudförtroendeman jobbade jag som lastare. Nästan hela mitt första år som huvudförtroendeman gick till att lära mig att röra mig i början av produktionen, eftersom jag själv hela tiden hade jobbat i slutskedet.

– När det gäller att höja organiseringsgraden tycker jag att det räcker med att man frågar om folk vill höra till facket. Man behöver egentligen inte förklara varför. Regeringen har skött marknadsföringsarbetet åt oss.

– En konkret sak som jag har fått till stånd som huvudförtroendeman, är att jag upplivade vårt europeiska företagsråd*. Det är ju en lagstadgad fråga, men ändå hade det europeiska företagsrådet av någon anledning blivit föremål för besparingar. Förra hösten höll vi vårt första möte.

– Den första större, konkreta saken jag kunde åstadkomma var att få ordning på utbetalningen av ersättning för veckovila. Dessutom gjorde vi upp instruktioner för ersättande arbete. Det betyder att det finns klara instruktioner för hur man ska kunna övergå till lättare arbetsuppgifter om det sker ett olycksfall. 

– Frågan om ersättningen för veckovila var som sagt den första större segern. Arbetstagarna på fabriken hade gjort mycket övertid, som arbetstagaren inte hade betalat ut ersättning för veckovila för. Vi blev tvungna att föra en rejäl kamp, men när ersättningen sedan betalades ut kände jag att man verkligen kan vara av betydelse som förtroendeman.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning: Jonny Smeds)

* = Ett europeiskt företagsråd, på engelska EWC, ska grundas vid företag som har minst 1000 anställda och 150 arbetstagare i minst två länder inom EU/EES.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.