Mer sommarjobb än i fjol inom privat service och i transportbranschen

Privat service och transportbranschen erbjuder fler sommarjobb än i fjol. Läget varierar emellertid från en bransch till en annan och sammantaget erbjuds färre sommarjobb än i fjol, visar FFC:s enkät som riktades till förtroendevalda.
13.05. 07:05
FFC
Foto iStock.

72 procent av de förtroendevalda bedömde att sommarjobbare anställs inkommande sommar på arbetsplatsen. För ett år sedan sade 76 procent av de förtroendevalda, att sommarjobbare kommer att anställas på arbetsplatsen.

Privat service och transportbranschen anställer fler sommarjobbare än i fjol. 88 procent av de FFC-anslutna förtroendevalda inom den privata servicesektorn uppger i en ny enkät, att sommarjobbare kommer att anställas på arbetsplatsen (2023 83 %). Inom transportbranschen uppger 75 procent av de förtroendevalda att sommarjobbare kommer att anställas (2023 70 %).

– Sammantaget minskar antalet sommarjobb i viss mån jämfört med de senaste åren. Sommarjobbare anställs nu i ungefär samma omfattning som före coronapandemin, säger FFC:s organisationsexpert Jussi Kukkola.

Jussi Kukkola. Foto Jaakko Lukumaa.

Han påpekar att FFC-enkäten inte stöder farhågorna som luftats om att antalet sommarjobb skulle rasa, även om skillnader förekommer branscherna emellan. 

På basis av FFC-enkäten anställer industrin och den offentliga servicesektorn färre sommarjobbare än i fjol. 63 procent av industrins förtroendevalda bedömde att sommarjobbare anställs inkommande sommar på arbetsplatsen (2023 70 %). 

Inom den offentliga sektorn är minskningen rentav 14 procentenheter jämfört med fjolåret. 69 procent av den offentliga sektorns förtroendevalda bedömde att sommarjobbare anställs inkommande sommar på arbetsplatsen (2023 83 %).

Enligt Jussi Kukkola återger industrins statistik byggbranschens ansträngda läge. Inom den offentliga sektorn förklaras minskningen av sommarjobb kanske av sparåtgärderna.

– Bortsett från den exceptionella coronasommaren 2020 har industrin och den offentliga servicesektorn senast haft så här få sommarjobb år 2016. Industrin är en exportsektor och därför är den cyklisk enligt det ekonomiska läget, men hur ska det gå med den offentliga sektorns sommarjobb, när statens sparåtgärder inleds enligt regeringens beslut, undrar Kukkola.

FFC-branschernas förtroendevalda tillfrågades i månadsskiftet april-maj om anställningen av sommarjobbare. 1030 förtroendepersoner och säkerhetsombud svarade på enkäten (på finska). 

Löntagarorganisationernas Sommarjobbarinfo hjälper om det uppstår problem

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnade i början av maj. Den avgiftsfria rådgivningen för sommarjobbare kring anställningsförhållandet är tillgänglig per telefon, WhatsApp och webblankett. 

Vee Tirinen. Foto FFC.

Vee Tirinen, rådgivare för sommarjobbare, som uppmanas att fästa uppmärksamheten på huruvida han eller hon erbjuds ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal, där arbetsgivaren inte exempelvis betalar lön för sjukfrånvaro eller försäkrar arbetaren.

– Uppdragsavtalen har blivit vanligare under senare år och Sommarjobbarinfo kontaktas allt oftare i de här frågorna. Helt traditionella sommarjobb, exempelvis glassförsäljning, erbjuds med uppdragsavtal, berättar Tirinen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.