Så gjorde jag: "Jag lyckades påverka att en uppsagd arbetstagare togs tillbaka som gammal arbetstagare"

Det har varit snabba upp- och nedgångar för bevakningsföretaget Sydbevakning de senaste åren. Som huvudförtroendeman har Jari Auramo varit tvungen att delta i ett par omgångar av samarbetsförhandlingar.
17.10.2018 13:45
FFC
Väktaren och huvudförtroendemannen Jari Auramo blev tvungen att sätta sig ner och föra samarbetsförhandlingar när flyktingströmmen avtog. Foto: Annika Rauhala

– Jag blev förtroendeman i ett skede när företaget hade varit utan förtroendeman en tid. Företaget växte kraftigt, för vi fick många väktaruppdrag vid mottagningscentralerna för asylsökande.

– Jag blev förtroendeman halvt av misstag. När det kom fram att vi borde ha en huvudförtroendeman på arbetsplatsen, så började personalchefen utreda frågan. Personalchefen frågade vem som skulle vara intresserad av det här uppdraget, och var sedan själv i kontakt med Servicefacket PAM.

– Det blev såklart lite som en våt trasa i ansiktet, för inte är det ju arbetsgivaren som föreslår för facket vem som ska bli huvudförtroendeman. De anställda som hör till PAM fick brev från förbundet, och sedan blev jag vald till huvudförtroendeman mitt i mandatperioden.

– Som förtroendeman har de svåraste situationerna uppstått när mottagningscentralerna har körts ner och vi har förlorat dem som kunder. Det har sedan lett till personalminskningar. Ett par omgångar av samarbetsförhandlingar har jag redan varit tvungen att sköta under min tid som förtroendeman. 

– En sak som jag har lyckats med, var att en arbetstagare som hade sagts upp, togs tillbaka som gammal arbetstagare när företaget började få uppdrag igen. Också andra kallades tillbaka, men då har det varit oklart om det skulle vara som gammal eller ny arbetstagare. 

– Sydbevakning är ett familjeföretag där hierarkin är låg, eller rentav obefintlig. Men företagets vd känner inte längre alla nya arbetstagare och kan inte alltid finnas på plats. Jag började jobba här när vd:n personligen tog emot alla nyanställda. Jag har haft en direkt relation till honom redan från början.

– Jag anser att jag har lyckats som förtroendeman, eftersom jag har tagit reda på saker och gått kurser. Grundkursen för förtroendemän gav svar på måna frågor. Nu planerar jag att delta i fortsättningskursen för förtroendemän. 

– För att man ska lyckas i uppdraget som förtroendeman tycker jag att det framför allt krävs förtroende. Man måste förtjäna medlemmarnas förtroende, och det gör man genom att driva frågor och sköta ärenden för medlemmarnas räkning. Förtroendemannen måste också tjäna arbetsgivarens förtroende.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.