Så gjorde jag: "Jag har kunnat driva musikernas intressen när spelningar bandas för tv – tidigare rådde en brokig praxis"

Det är viktigt att man lyckas samla ihop flera personer som berörs, för då är det lättare att driva frågan framgångsrikt. Det säger Juho Viljanen som är förtroendeman för frilansmusiker inom Finland musikers förbund.
03.12.2018 13:55
LÖNTAGAREN
Ersättningen för ett tv-uppträdande består i princip av en lön som man kommer överens om separat, och en ersättning för upphovsrätten. Det säger Juho Viljanen om den modell som han har varit med om att ta fram. Foto: Tero Ahonen

– Jag arbetar själv aktivt som frilansmusiker. Redan innan jag blev vald till förtroendeman var jag intresserad av avtalsfrågor. På fältet kände man mig som en person som var intresserad av de här frågorna och som var beredd att tala med arbetsgivaren om avtalsfrågor.
 
– Jag deltog inte särskilt aktivt i förbundets verksamhet innan jag blev förtroendeman. På sätt och vis halkade jag in på det här. En musikerkollega från förbundsstyrelsen kom och ryckte mig i ärmen och berättade att den här posten som förtroendeman inom Finlands musikers förbund skulle bli ledig och frågade om jag skulle vara intresserad. Uppdraget hade tidigare skötts av en jurist, som också hade en bakgrund som musiker, men nu ville man ha en person som i huvudsak arbetar som musiker.

– Jag har skött det här uppdraget sedan år 2012. Vi har alltid en tvåårig mandatperiod, men sedan jag blev ombedd att ta över uppdraget har det inte funnits motkandidater. Medlemmarna har antagligen varit nöjda.

– Mitt arbetsfält som förtroendeman består av kollektivavtalet för musiker som uppträder på Yle, kollektivavtalet för skivproducentbolag och kollektivavtalet för tillfälliga teatermusiker. Vid behov ansvarar jag som förtroendeman också för andra sådana frilansare som kan anses vara anställda. En musiker kan ju få jobb som anställd frilansare till exempel genom artistförmedlingar. Det är ett ganska typiskt sätt att få jobb i vår bransch.

– Jag anser att jag har lyckats i mitt uppdrag när jag har kunnat driva musikernas intressen i de situationer där spelningar bandas till exempel för tv. Tidigare rådde en brokig praxis. Ersättningen för ett tv-uppträdande består i princip av en lön som man kommer överens om separat, och en ersättning för upphovsrätten. Förutom att musikern säljer sitt uppträdande, så säljer hen också sin upphovsrätt till produktionsbolaget.

– Till kollektivavtalet för musiker som uppträder på Yle har jag varit med om att förhandla fram en bilaga som slår fast ersättningarna för uppträdanden som bandas. Den här modellen formades genom några större enskilda fall som jag var med och förhandlade om. Nu finns modellen och den används allmänt. 

– När man ska försöka driva en fråga är det viktigaste alltid är att man lyckas samla ihop en grupp. Då går saken framåt, när det finns flera medlemmar som berörs och man kan avtala om saken tillsammans med arbetsgivaren.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.