Så gjorde jag: Ett gott arbetarskydd kräver att kommunikationen mellan chefer och personal fungerar – brådska leder till att riskerna ökar när man röjer snö från taken

Arbetet med att röja snö från taken har sysselsatt arbetstagarna inom fastighetsservicebranschen de senaste veckorna. När brådskan och arbetsmängden ökar, så ökar också riskerna. Matti Paakala är arbetarskyddsfullmäktig på ISS och han berättar hur företaget har fått ner antalet olycksfall i arbetet.
08.02.2019 15:36
LÖNTAGAREN
– När man röjer snö på taken kan det till exempel finnas för få förankringspunkter där man kan koppla sitt fallskydd, säger arbetarskyddsfullmäktige Matti Paakala. Foto: Aleksi Vienonen

Förutom att arbetstagarna behöver ordentliga arbetsredskap, så behöver de också information och utbildning om arbetarskyddet. Och på samma sätt behöver också cheferna information om de säkerhetsbrister som arbetstagarna upptäcker. Det säger Matti Paakala, som är arbetarskyddsfullmäktig på fastighetsservicebolaget ISS.

Paakala betonar att ett gott arbetarskydd kräver att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar. Därför anser att arbetarskyddsfullmäktiges uppgift framför allt är att informera cheferna om vilka arbetarskyddsbrister som finns, samt att informera arbetstagarna om arbetarskyddsrelaterade frågor.

– Det här är ju saker vi gör tillsammans. Jag har varit arbetarskyddsfullmäktig på ISS i sju år, och under den tiden har vi lyckats få ner antalet olycksfall i arbetet. Jag har själv kunnat påverka utvecklingen.

Paakala representerar ungefär 700 arbetstagare. Största delen av dem hör till Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet och Elektrikerförbundet. Paakala är medlem i Byggnadsförbundet.

– Som arbetarskyddsfullmäktig representerar jag alla som jobbar hos oss, oavsett vilket FFC-förbund de hör till. Också de arbetstagare som inte hör till facket omfattas av arbetarskyddsfullmäktiges intressebevakning, det slås ju fast i lagen, konstaterar Matti Paakala.

Större risker i kundens lokaler

En faktor som gör det svårare att få bukt med arbetarskyddsriskerna inom fastighetsservicebranschen är att man arbetar i kundens lokaler.

– När man röjer snö från taket kan det till exempel finnas för få förankringspunkter där man kan koppla fallskydden. Om det finns brister i arbetsmiljön inom industrin, kan fabriksledningen rätta till dem direkt. Inom fastighetsskötseln uppstår det alltid en fördröjning när bristerna ska rättas till, för ändringarna sker via kunden.

Matti Paakala berättar att kunden rentav arrogant kan säga åt fastighetsskötaren: "Den förra fastighetsskötaren klarade ju alltid av att klättra upp på taket." 

Eftersom det handlar om kundbetjäning kan fastighetsskötaren då känna sig pressad att utföra uppdraget trots säkerhetsriskerna. Men i stället borde fastighetsskötaren vägra utföra uppdraget och meddela om bristerna i arbetarskyddet.

"Jag ville hjälpa mig själv"

Matti Paakala berättar att det delvis var slumpen som ledde till att han blev arbetarskyddsfullmäktig. Allra först började han driva igenom förbättringar av arbetarskyddet på arbetsplatsen utan att vara arbetarskyddsfullmäktig. Sedan blev han småningom utsedd till arbetarskyddsfullmäktig.

– Det var kanske lite själviska orsaker som låg bakom. Jag ville hjälpa mig själv. Senare insåg jag att de andra arbetstagarna så klart också gynnas av att arbetarskyddet förbättras, säger Paakala.

En sak som har hjälpt Paakala att sköta sitt uppdrag framgångsrikt, är att han tidigare jobbade i byggnadsbranschen. Där förhåller man sig nämligen ofta mer seriöst till arbetssäkerheten än inom servicebranschen, anser Paakala.

– Grunden för arbetarskyddet är alltid en god säkerhetskultur, sammanfattar Matti Paakala.

Aleksi Vienonen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.