Osäkerheten i arbetslivet ökar som en följd av ramförhandlingarna – aktiveringsmodellen korrigeras en aning

FFC anser att den budgetram som regeringen presenterade på onsdagskvällen leder till att osäkerheten i arbetslivet ökar och att arbetstagarnas trygghet försvagas. Regeringen beslöt att göra det ännu lättare att ingå ogrundade visstidsanställningar och att säga upp arbetstagare av personrelaterade skäl.
11.04. 22:03
FFC
Regeringstrion Petteri Orpo, Juha Sipilä och Sampo Terho i samband med ramförhandlingarna. Foto: Statsrådets kansli/Lauri Heikkinen

Besluten i samband med ramförhandlingarna innebär enligt Finlands största löntagarorganisation att regeringen fortsätter på den inslagna vägen, som leder till en ständigt ökande osäkerhet i arbetslivet. Redan tidigare har regeringen förlängt prövotiden, förkortat återanställningsskyldigheten och utökat visstidsanställningarna för långtidsarbetslösa. 

– Löntagarna gjorde sitt för att vända ekonomin och skapa tillväxt genom att godkänna det tunga konkurrenskraftsavtalet. Det är oskäligt att efter det ytterligare öka osäkerheten för arbetstagarna genom att försvaga anställningstryggheten, påpekar Annika Rönni-Sällinen som är direktör på FFC.

Regeringens förslag till försämrat uppsägningsskydd gäller små företag och de uppluckrade villkoren för visstidsanställningar gäller endast arbetslösa som är under 30 år.

– Att man skapar skillnader i villkoren beroende på arbetstagarens ålder eller företagets storlek gör lagstiftningen och rättspraxisen mer komplicerad. Dessutom är det i grunden orättvist: alla förtjänar samma skydd på arbetsmarknaden oberoende av hur gammal man är eller hur stort företaget är, framhåller Rönni-Sällinen.

Aktiveringsmodellen förblir i kraft och fortsätter att skära ner arbetslöshetsskyddet

Ramförhandlingarna resulterade inte i en helomvändning i regeringens bestraffande linje, såsom de arbetslösa och FFC hade hoppats. FFC:s påtryckningsåtgärder och medborgarinitiativet som på bred front aktiverade arbetslösa gav ändå resultat: den befarade andra aktiveringsmodellen framskred inte och regeringen gör små korrigeringar i den nuvarande aktiveringsmodellen.

Det blir lättare för de arbetslösa att undvika nedskärningarna som aktiveringsmodellen för med sig, när allt fler utbildningar uppfyller kravet på aktivitet.

Regeringen lovade mer resurser och personal till arbetskraftsservicen. FFC har lyft fram behovet av mer resurser och har framför allt betonat de arbetslösas rätt till personlig service.

– De små preciseringar som nu gjordes förändrar ändå inte det faktum att aktiveringsmodellen i praktiken endast innebär en nedskärning för en stor del av de arbetslösa. I stället för att hastigt göra små lappningar med plåster borde regeringen riva upp hela aktiveringsmodellen och återgå till förhandlingsbordet för att på trepartsbasis åstadkomma en rättvis reform av arbetslöshetsskyddet, kräver FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

Satsningarna på kunnande är ett steg i rätt riktning

I stället för att skära ner av de arbetslösa eller utöka osäkerheten i arbetslivet, hade FFC hoppats på en hållbar sysselsättningstillväxt, som bygger på utvecklat kunnande. Regeringens satsningar på skräddarsydda yrkesutbildningar och anskaffning av läromedel på andra stadiet är i det här avseendet goda beslut. 

– Regeringens tilläggssatsningar på kunnande välkomna, men nu handlar det endast om en halv procent av de nuvarande utbildningsutgifterna. Det räcker inte till för att lappa det finländska kunskapsunderskottet, räknar Kaukoranta.

– Bra sätt att stöda tillväxten skulle ha varit att förlänga läroplikten och att ersätta ineffektiva skattestöd till företagare med innovationsstöd.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.