Riikka Purras budgetförslag skär ner utkomsten för låginkomsttagare och sänker skatterna för dem som har det bra ställt

Det budgetförslag som har beretts under finansminister Riikka Purras ledning ökar inkomstskillnaderna och förvärrar människors utsatthet.
29.08.2023 12:20
FFC
Finansminister Riikka Purra och statsminister Petteri Orpo. Foto: Lauri Heikkinen / Statsrådets kansli / Creative Commons (CC BY 2.0)

– Budgetförslaget som nu offentliggjordes är sorglig läsning. De stora linjerna i förslaget ser ut så som vi hade befarat: utkomsten för låginkomsttagarna skärs ner samtidigt som skatterna för dem som har det bra sänks, konstaterar fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Regeringen håller på att göra många nedskärningar i den sociala tryggheten med hundratals miljoner euro. Nedskärningarna träder i kraft stegvis under nästa år.

– Många ändringar till exempel inom utkomstskyddet för arbetslösa kommer att drabba samma personer. Det finns inga konsekvensbedömningar och det verkar inte finnas tillräckligt med tid för att göra ordentliga sådana när lagberedningen görs så skyndsamt.

Eloranta påminner om att statsminister Petteri Orpo vid flera tillfällen har sagt att det inte kommer att ställas orimliga krav på någon när de offentliga finanserna ska fås i balans.

– För låginkomsttagare är listan över nedskärningar orimlig trots löftena. Utkomsten för en låginkomsttagare som har barn och som blir arbetslös kan till exempel skäras ner med flera hundra euro i månaden, upp till 500 euro.

Ordförande Jarkko Eloranta förundrar sig också över regeringens planer på att avskaffa både alterneringsledigheten och vuxenutbildningsstödet.

– Tvärtom behövs fler möjligheter för personer i arbetsför ålder att uppdatera sina yrkesfärdigheter och byta yrke. Vuxenutbildningsstödet kan reformeras, men det får absolut inte avskaffas.

Regeringens ekonomiska politik bygger på godtrogna förhoppningar

Trots stora löften från Orpos och Purras regering kommer budgetförslaget, och de ramar för statsfinanserna för de följande åren som publicerades samtidigt, inte att minska det strukturella underskottet i de offentliga finanserna, som är ungefär 10 miljarder euro. Det här beror på att det totala skatteuttaget minskas i ungefär samma utsträckning som medborgarnas tjänster och sociala trygghet försämras.

– I synnerhet skatterna på bilism och skatterna för dem som har de högsta inkomsterna sjunker, vilket leder till att inkomstskillnaderna och utsläppen ökar. Dessutom tänker regeringen finansiera sina åtgärder genom att sälja vår gemensamma egendom till ett värde av flera miljarder euro. Detaljerna i det här tricket framgår ändå inte av förslaget, säger Eloranta.

Som helhet bygger regeringens ekonomiska politik på godtrogna förhoppningar. Regeringen tror att den kan få de offentliga finanserna i skick genom att gynna företag och förtrycka låginkomsttagare.

Budgetförslaget innehåller åtgärder som kan förvärra den ekonomiska nedgång som vi eventuellt står inför. Till exempel förslaget att helt sluta bevilja nya lån för ARA-stödd bostadsrättsproduktion är förödande för byggbranschen som redan befinner sig i en katastrofal situation.

– Regeringens ekonomiska politik i kombination med en konjunkturnedgång skulle öka inkomstskillnaderna och människors utsatthet och få förödande konsekvenser, konstaterar Eloranta.

Utöver nedskärningarna i den sociala tryggheten har Orpos och Purras regering för avsikt att bestraffa arbetstagarna också genom att försämra anställningsvillkoren, försvaga intressebevakningen och begränsa strejkrätten. Regeringens förslag till "strukturella reformer" skulle allvarligt kränka arbetstagarnas rättigheter, även om den här typen av åtgärder inte har någon inverkan på de offentliga finanserna.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.