"Nu hoppas vi att vi kan få arbetsro" – Organisationerna har börjat förhandla om reformer, men arbetet tar sin tid

Förhandlingarna om de åtgärder som ska förbättra sysselsättningen har inletts, men nu måste arbetsmarknadens parter få arbetsro och regeringen måste hålla fast vid de tidsfrister som den själv har gett. Det säger ledarna för de tre fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK. Förhandlingarna gäller tre stora frågor – den så kallade pensionsslussen, utkomstskyddet för arbetslösa samt förutsättningarna för lokala avtal.
28.09.2020 12:57
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

I samband med budgetförhandlingarna fick centralorganisationerna på arbetsmarknaden i uppdrag av regeringen att bereda flera beslut som ska förbättra sysselsättningen.

Genast efter budgetförhandlingarna började organisationerna utvärdera frågan om hur sysselsättningen bland personer över 55 år kan förbättras. Det handlar bland annat om vad som ska hända med tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa, alltså den så kallade pensionsslussen. Den tidsfrist som regeringen gav löper ut i slutet av november.

Därtill har centralorganisationerna på arbetsmarknaden tid på sig fram till början av mars när det gäller förhandlingarna om hur utkomstskyddet för arbetslösa borde utvecklas.

Den tredje stora helheten gäller det fortsatta arbetet med att på trepartsbasis bereda förutsättningarna för lokala avtal. Också där är tidsfristen satt till början av mars.

I ett gemensamt pressmeddelande önskar de tre fackliga centralorganisationernas ordförande – Jarkko Eloranta från FFC, Sture Fjäder från Akava och Antti Palola från STTK – att alla parter ska respektera den här tidtabellen. 

– Nu hoppas vi ordförande för centralorganisationerna att vi kan få arbetsro att sköta de uppdrag som vi har fått. Dessutom hoppas vi att enskilda regeringspartier inte genom sina egna utspel försvårar vårt jobb, utan respekterar det som de tillsammans har avtalat och beslutat.

Jarkko Eloranta, Sture Fjäder och Antti Palola påpekar att organisationerna på arbetsmarknaden också tidigare har kunnat nå svåra men viktiga uppgörelser. I våras enades organisationerna enhälligt om flera förslag till tillfälliga ändringar av arbetslagstiftningen och utkomstskyddet för arbetslösa. Ändringarna gäller fram till årsskiftet.

– De betydande besluten har fattats när förtroendet är gott. De frågor som nu bereds är viktiga för att arbetsmarknaden ska fungera och för att Finland ska återhämta sig efter krisen. Ingen vinner på att det här arbetet försvåras, konstaterar Eloranta, Fjäder och Palola.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.