Mytknäckaren: Bryr sig FFC alls om pensionerna för dem som nu är unga?

Ser FFC till att de som nu är unga också får arbetspension, eller strävar facket endast efter att trygga pensionerna för de äldre generationerna? Sinikka Näätsaari svarar på några vanliga påståenden om FFC:s inställning till pensionerna.
08.05.2019 13:00
LÖNTAGAREN
FFC och de ungas intresseorganisationer har liknande mål när det gäller pensionssystemet. Foto: Kevin Kozicki/Gorilla

Påstående 1: FFC lyssnar inte på de unga i pensionsfrågor

I själva verket höll fackcentralen FFC och representanterna för de ungas intresseorganisationer mycket tät kontakt i synnerhet när pensionsreformen 2017 bereddes, berättar Sinikka Näätsaari som är chef för pensionspolitik på FFC.

Sinikka Näätsaari är chef för pensionspolitik på FFC.

– De unga gjorde sin röst hörd, och de lyckades också delvis driva igenom sina mål. 

Det gjordes också en pro gradu-avhandling i offentlig rätt om ämnet, och den visar att de unga höll tätast kontakt med just FFC. Avhandlingen visar att de unga rentav spelade en överraskande stor roll i reformen.

FFC och de unga har dessutom ofta haft rätt likadana mål. FFC stöder till exempel inte initiativet om att slopa det brutna indexet och gå över till ett index som är helt bundet till lönenivån. Det skulle främst gynna pensionärer med höga inkomster, och skulle vara orättvist mot de yngre generationerna.

– Det skulle kunna leda till att avgifterna i framtiden måste höjas och pensionerna skäras ner, säger Sinikka Näätsaari.

I samband med en tidigare pensionsreform fick FFC igenom ett långvarigt mål som gynnar de unga: numera börjar man tjäna in arbetspension för arbete man gör redan som 17-åring. Dessutom tjänar man numera in lika mycket pension i varje skede av arbetslivet, och det är också en fråga som FFC har drivit.

Påstående 2: De som nu är unga kommer aldrig att kunna gå i pension

En höjning av pensionsåldern hörde till de frågor som de ungas intresseorganisationer drev i samband med den senaste pensionsreformen. När reformen genomfördes tog man hänsyn till att den förväntade livslängden ökar. När finländarna i genomsnitt har allt fler friska levnadsår så är det skäligt att man arbetar en del av den tiden.

– Redan när jag själv var ung talade man om att vi aldrig kommer att få gå i pension. De här farhågorna har alltid funnits, säger Sinikka Näätsaari.

Hon anser ändå att det lönar sig att ta de ungas oro på allvar, eftersom systemet bygger på förtroende. Någon egentlig orsak att vara rädd finns ändå inte.

– Förstås har pensionssystemet justerats många gånger och säkert kommer man att göra det i fortsättningen också. Om utvecklingen vänder så att livslängden förkortas, så kommer det att beaktas också i pensionsåldern, säger Näätsaari.

Påstående 3: Pengarna räcker inte till för att betala pension åt dem som nu är unga

Det finländska pensionssystemet är uppbyggt så att de unga kan lita på att de får den pension de förtjänar.

– Ett viktigt mål för FFC är att trygga pensionerna för de unga generationerna, betonar Sinikka Näätsaari.

Hon påpekar att arbetsmarknadsorganisationerna, arbetspensionsbolagen och hela samhället bär ett stort ansvar för pensionstillgångarna. Näätsaari anser också att tillgångarna sköts på ett omsorgsfullt sätt. En situation där pensionstillgångarna skulle ta slut är inte i sikte.

– Det är bra att de unga överhuvudtaget är intresserade och talar om pensionsfrågor. Som det ser ut nu finns det ändå inget direkt hot mot de ungas pensioner.

Påstående 4: Man vågar inte röra pensionerna för dem som redan har gått i pension, och de unga får betala priset för det här

Borde man inte skära ner pensionerna för dem som redan har gått i pension, om inget annat hjälper? Nej, säger Sinikka Näätsaari, för pensionerna är en del av den nordiska välfärdsmodellen som bygger på att alla betalar och alla får.

– Om vi vill att alla ska vara med och betala, så ska alla också få den arbetspension man har kommit överens om och som står i relation till inkomsterna, säger Näätsaari.

Största delen av pensionerna är inte särskilt höga. Om pensionärerna inte klarar sig på sin pension, så måste samhället ändå trygga deras utkomst på ett eller annat sätt.

– En bra fråga är om till exempel du själv skulle vara beredd att låta svärmor flytta in hos dig. Så gör man ju i många länder där de äldre inte kan försörja sig på sin pension, säger Näätsaari.

Sinikka Näätsaari anser att det inte lönar sig att skrota förtroendet för systemet på grund av dem som har stora pensioner, för det är snarare en lönepolitisk fråga. Om man anser att någon har för stor pension, så har den personen kanske också haft för stor lön.

Påstående 5: FFC driver inte aktivt de ungas intresse i pensionsfrågan

Sinikka Näätsaari anser tvärtom att FFC genom sitt agerande åtminstone indirekt arbetar för att trygga pensionen för dem som nu är unga.

– För oss är det till exempel viktigt att arbetslivet är rättvist, att anställningsförhållandena är trygga, att unga har jobb, att familjeledigheterna är rättvisa samt att det finns flexibilitet och möjligheter till kontinuerligt lärande. Alla de här sakerna förbättrar situationen för de unga, också när de uppnår pensionsåldern, påpekar Näätsaari.

Hon anser att också pensionerna är en del av den helhet som börjar med en högklassig småbarnsfostran och grundskola, alltså grunden för ett gott arbetsliv.

Påstående 6: Man försöker sopa problemen med de framtida pensionerna under mattan

Det skulle inte ens gå att sopa något under mattan, säger Sinikka Näätsaari. Frågan om pensionerna bevakas och diskuteras öppet hela tiden.

– Jag anser att de som nu är unga i all ro kan ge sig ut i arbetslivet och fundera på hur de vill leva sitt liv. De kommer att få sina pensioner.

Veera Luoma-aho
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.