Mytknäckaren: Älskar FFC skatter? Chefsekonomen Ilkka Kaukoranta svarar på fem påståenden

FFC vill alltid höja skatterna – är det en sanning eller en myt? Chefsekonomen Ilkka Kaukoranta svarar på fem påståenden om fackcentralens syn på beskattningen.
06.11.2018 09:20
LÖNTAGAREN
De offentliga tjänsterna produceras med skattemedel och finländarna är inte beredd att tumma på de offentliga tjänsternas kvalitet, utan betalar hellre skatt. Foto: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Påstående 1: FFC älskar skatter

– Vi älskar högklassiga offentliga tjänster, säger FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta som svar på det första påståendet.

– Beskattning är ett nödvändigt ont, som behövs för att finansiera det goda som den offentliga sektorn gör, såsom de offentliga tjänsterna och socialskyddet.

Ilkka Kaukoranta konstaterar att också finländarna vill ha offentliga tjänster, och undersökningar visar att finländarna förhåller sig rätt positivt till skatter.

– När man frågar människorna, så väljer de nästan alltid skärpta skatter framom nedskurna tjänster. Något skatteuppror är alltså inte i sikte, säger Ilkka Kaukoranta.

Påstående 2: FFC vill i varje fall skärpa beskattningen

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

– Beskattning är aldrig själva målsättningen. Men det är sant att det totala skatteuttaget måste öka om vi ska kunna upprätthålla en sådan offentlig sektor som vi och största delen av finländarna vill ha, säger Ilkka Kaukoranta. 

FFC har också ofta ställt sig bakom skattesänkningar, påpekar Ilkka Kaukoranta. Den ekonomiska politiken måste leva i tiden, och under dåliga tider stöder skattesänkningar köpkraften. Därför måste skatterna höjas under goda tider, så att det ska finnas verktyg att ta till när det behövs en stimulerande skattepolitik. 

– Under den utdragna recessionen råkade vi ut för en situation där beskattningen skärptes och det gjordes nedskärningar i till exempel utbildningen, samtidigt som arbetslösheten sköt i höjden. Nu borde vi bygga upp en buffert, så att vi har råd med en klokare ekonomisk politik under nästa recession.

Påstående 3: Förbättrad sysselsättning gör att skatterna inte behöver höjas

Det bästa skulle vara om vi lyckades få upp sysselsättningsgraden tillräckligt mycket, och på det sättet fick resurser att upprätthålla den önskade nivån på de samhälleliga tjänsterna, säger Ilkka Kaukoranta.

– Men enligt beräkningarna är det inte realistiskt. Sysselsättningsgraden borde stiga till 80 procent, när man nu har lyckats få upp den till 72 procent.

Enligt Kaukoranta kan skatterna sänkas om man till allas glädje lyckas höja sysselsättningsnivån mer än man räknar med.

Påstående 4: Att skära ner utgifterna är inte ett alternativ för FFC

– Jag godkänner att någon vill sänka skattegraden, om den personen samtidigt själv kan komma med ett realistiskt förslag på vilka utgifter som ska skäras ner.

FFC har inte kommit med förslag på nedskärningar, men har inte heller krävt att skatterna ska sänkas.

– Just nu söker man inte efter nya nedskärningar, utan nu vill man tvärtom satsa mer på till exempel utbildning och kunnande – och det är ju bra, säger Ilkka Kaukoranta och påpekar att också hållbarhetsunderskottet ställer vissa krav på det totala skatteuttaget.

Påstående 5: Beskattningen i Finland är redan över smärtgränsen

Skattegraden är hög i Finland och vi har en ovanligt omfattande offentlig sektor, men beskattningen av arbete är inte särskilt hård i Finland. Och det är den sista skatt som FFC skulle vara beredd att höja, säger chefsekonomen Ilkka Kaukoranta.

Däremot anser han att det bra finns utrymme att höja till exempel arvsskatten.

– Det finns en bred enighet bland ekonomer om att arvsskatten är den skatt som är minst skadlig för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

Veera Luoma-aho / Toimitus
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.