Mytknäckaren: Bevakar facket endast de fastanställda arbetstagarnas intressen?

Försvarar FFC endast uppnådda förmåner och de arbetstagare som redan har det bra? Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC svarar på fem påståenden.
15.01.2018 12:00
LÖNTAGAREN
FFC:s kontor vid Metallhuset i Helsingfors. Foto: Antti-Aimo Koivisto / Lehtikuva

Påstående 1: Facket försvarar endast de arbetstagare som redan har det bra.

– Det där är ett påstående som jag hör nästan dagligen. Jag anser att det handlar om en föreställning som gynnar dem som vill att arbetstagarna inte ska organisera sig.

– För det första är arbetstagarna inom FFC:s branscher inte de som har det bäst ställt i samhället. Inom servicebranscherna är ingångslönerna 1 400–1 500 euro i månaden, när finländarnas medellön är över 3 300 euro i månaden. Största delen av våra medlemmar kommer inte ens i närheten av medellönen. Är det de här människorna som har det bäst ställt i samhället? Nej. Många kan inte ens försörja sig på sin lön.

Påstående 2: Facket försvarar endast uppnådda förmåner.

– Vi har varit tvungna att säga nej till mycket, för de nedskärningar som den nuvarande regeringen har gjort har drabbat dem som har det allra sämst ställt i samhället och i synnerhet löntagarna.

– Vi har försökt hålla fast vid att man också ska utveckla arbetslivet och inte bara ta saker av löntagarna. De uppnådda förmånerna är inte eviga och huggna i sten, utan vi måste jobba hårt för att försvara dem. Men det är sant att vi också borde komma med fler egna initiativ.

Påstående 3: FFC bevakar inte de arbetslösas intressen.

– FFC bevakar alla de finländska löntagarnas intressen, också de arbetslösas. Arbetslöshet är ett av de teman som vi ständigt brottas med och som vi regelbundet tar ställning till.

– FFC är en av få aktörer som aktivt har sagt nej till att skära ner i arbetslöshetsskyddet. Vi har försökt förbättra sysselsättningsservicen, vi har krävt mer stöd för jobbsökning, utbildning och träning, och vi har överlag sagt att det är bättre att stöda aktivitet än att straffa. Just nu verkar det ändå som de arbetslösa endast blir erbjudna övervakning samt nedskurna förmåner och löner.

Påstående 4: Facket känner inte igen atypiska anställningar.

– Vi har gjort mycket för dem som snuttjobbar och vi har lyft fran frågor som berör dem. Inom vårt projekt Möjligheternas tid har vi bland annat behandlat plattformsekonomin.

– På senare tid har vi till exempel kämpat för dem som arbetar med nolltimmarsavtal. Ett exempel på det är Operation fastjobb. Vi gav vårt stöd åt medborgarinitiativet om att förbjuda nolltimmarsavtal, för nollavtal garanterar ingen minimiarbetstid och skapar osäkerhet i arbetslivet.

– Det verkar som om arbetsmarknaden håller på att delas itu, det går inte att förneka. Det här är absolut en sak som fackföreningsrörelsen måste ta på största allvar och vi måste kunna hitta lösningar på de problem som bland annat plattformsekonomin medför.

Påstående 5: FFC bevakar inte de kvinnodominerade branschernas intressen, utan försvarar männen inom pappersindustrin.

– Det finns ungefär 10 000 pappersarbetare och 3 000 stuvare, men det är alltid de här yrkesgrupperna som lyfts fram. Det handlar om en minimal grupp i jämförelse med till exempel alla dem som jobbar som inhyrda arbetstagare.

– Varför ska man skuldbelägga pappersarbetarna för att de har lyckats förhandla fram bra anställningsvillkor? Inte skulle lägre löner inom pappersindustrin ge mer pengar åt de lågavlönade arbetstagarna inom handeln, utan i stället skulle pappersbolagen ge större utdelning åt sina aktieägare.

– Däremot kan vi konstatera att många lågavlönade inom kommunerna gynnas om pappersbolagen betalar mer skatt i Finland.

– Jämställdheten mellan könen har alltid funnits på fackets agenda, och gör det än i dag.

Veera Luoma-aho / Toimitus

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.