FFC:s styrelse: Arbetstagare som varit länge i arbetslivet får inte lämnas tomhänta

Den offentliga debatten kretsar för starkt kring siffror och glömmer dem för vilka den privata ekonomin och därigenom hela livet kan spåra ur vid arbetslöshet. FFC:s styrelse kräver att utkomstskyddets tilläggsdagar ska bevaras och att företagen ska bära sin del av samhällsansvaret.
08.09.2020 14:58
FFC
Många FFC-anslutna utför alltjämt fysiskt tungt arbete. Att tänka sig att fortsätta med det ända till ålderspensionen kan vara orealistiskt. Foto Patrik Lindström.

För en person som arbetat länge måste utkomsten tryggas i en situation där sysselsättningsmöjligheterna har sinat men personen fortfarande har flera år till pensionen. 

– När man talar om pensionsslussen åsidosätter man det faktum att de som utnyttjar tilläggsdagarna i utkomstskyddet är äldre långtidsarbetslösa. Från början av året höjdes åldersgränsen för tilläggsdagar till 62 år. Det är mycket svårt för dessa personer att få jobb och därför måste vi säkerställa att de klarar sig ekonomiskt, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC kräver att man vid budgetmanglingen fattar beslut om att inte ta bort tilläggsdagarna från utkomstskyddet. FFC är beredd att diskutera hur man kan förbättra sysselsättningen bland äldre åldersklasser. I det sammanhanget bör man självfallet också behandla hur äldre arbetstagare orkar i arbetet och hur deras arbetsförmåga kan förbättras.

– Många FFC-anslutna utför alltjämt fysiskt tungt arbete. Att tänka sig att fortsätta med det ända till ålderspensionen kan vara orealistiskt.
I sin rapport lade tjänstemän vid finansministeriet fram flera försämringar av utkomstskyddet, bland annat att tilläggsdagarna ska strykas. Finlands näringsliv och Företagarna i Finland har föreslaget att finansministeriets förslag ska godkännas som sådana.

– Det är svårt att föreställa sig att det skulle rädda eller ge fler arbetstillfällen. Däremot kan pensionsfattigdom säkert utlovas.

FFC räknade ut att om alla förslag till nedskärningar som föreslagits av finansministeriets tjänstemän också genomförs, kan pensionen för en person med medellön som blir arbetslös vid 60 års ålder sjunka med över 330 euro i månaden. Det är en verkligen stor summa för en pensionär.

– Vad kommer att hända med dessa människor? Är det så här vi belönar folk som varit länge i arbetslivet? frågar Eloranta.

Företagen måste bära sitt ansvar vid uppsägningar

FFC:s styrelse kräver att företagen ska bära sitt ansvar vid uppsägningar. Behovet av samhällsansvar är påtagligt till exempel i fallet med Kaipolafabriken i Jämsä. UPM redogör för sina etiska värderingar på sin webbplats: ”Vi vill vara en ansvarsfull medlem av de samhällen där vi har verksamhet och idka lokalt samarbete.”

Bland dem som kommer att sägas upp från Kaipola finns det många som faller första offer för borttagandet av utkomstskyddets tilläggsdagar. De blir arbetslösa från en bransch och en region där sysselsättningsmöjligheterna är mycket små. Om tilläggsdagarna stryks, kommer många av dem som nu blir arbetslösa att enbart vara hänvisade till arbetsmarknadsstöd år 2023. De ekonomiska effekterna är sorgliga för de uppsagda men också för livskraften i staden och den ekonomiska regionen.

– Att Kaipolafabriken stängs är ett hårt slag för hela orten. Det känns direkt eller indirekt i många hem som får sin inkomst från fabriken, konstaterar FFC:s Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse kräver att UPM ska bära sitt samhällsansvar. Olika lösningar som förbättrar sysselsättningsmöjligheterna och förhindrar att den lokala ekonomin i Jämsä ebbar ut skulle behövas nu och visa att UPM lever upp till sina etiska värderingar. 
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.