Var tionde FFC:are löper stor risk att drabbas av fattigdom – nedskärningspolitiken som regeringen Orpo-Purra driver förvärrar utkomsten för låginkomsttagare ytterligare

Fackcentralen FFC:s medlemsundersökning visar att elva procent av de arbetande medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden löper stor risk att drabbas av fattigdom. Det är 52 000 personer och 73 procent av dem jobbar i kvinnodominerade branscher. Regeringens nedskärningar i den sociala tryggheten leder till att utkomsten för den här gruppen försämras ytterligare.
28.11.2023 08:00
FFC
Foto: Gorilla

Fattigdomsrisken bland arbetstagare är störst inom de privata servicebranscherna, där 19 procent av arbetstagarna i FFC-yrken löper stor risk att drabbas av fattigdom. Näst störst är fattigdomsrisken inom den offentliga servicesektorn, där 14 procent av arbetstagarna löper en betydande risk att drabbas av fattigdom. Majoriteten av arbetstagarna inom de privata och offentliga servicebranscherna är kvinnor.

– Största delen av de löntagare som löper stor risk att drabbas av fattigdom jobbar inom kvinnodominerade servicebranscher, men fattigdom bland förvärvsarbetande förekommer också inom mansdominerade branscher. Till exempel löper åtta procent av arbetstagarna inom transportsektorn stor risk att drabbas av fattigdom, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Hon påpekar att den nedskärningspolitik som regeringen Orpo-Purra driver leder till att allt fler hamnar i fattigdom trots att de arbetar och får lön. Det blir också svårare för dem som redan är lågavlönade att försörja sig, speciellt i kvinnodominerade branscher.

– Fattigdom påverkar vardagen för människor på många sätt och försämrar livskvaliteten samt orsakar i värsta fall också problem med den psykiska eller fysiska hälsan.

Det finns över 75 000 löntagarhushåll som får bostadsbidrag och mer än 52 000 löntagare som får jämkad arbetslöshetsdagpenning. De nedskärningar i bostadsbidraget som regeringen planerar kommer att leda till att många lågavlönade arbetstagare går miste om hundratals euro i inkomster per månad. Ungefär lika stort blir det ekonomiska bortfallet för deltidsanställa på grund av nedskärningarna i den jämkade dagpenningen. Också de här nedskärningarna slår hårdast mot arbetstagarna i de kvinnodominerade branscherna.

Särskilt oroväckande är att många lågavlönade blir tvungna att ta snabblån, vilket ytterligare förvärrar de ekonomiska problemen. En intervjuundersökning som FFC har gjort (på finska) visar att många som kämpar med små inkomster inte skulle klara sig utan ekonomiskt stöd från släktingar och vänner.

För att man ska kunna minska risken för fattigdom bland arbetstagare krävs det långsiktiga åtgärder med fokus på att det ska gå att försörja sig på sin lön.

– FFC:s mål är ett arbetsliv där arbetstagarna kan försörja sig på sin lön. Inom de kvinnodominerade, lågavlönade branscherna behövs lönehöjningar enligt ett visst eurobelopp och till exempel lönehöjningspotter som man kommer överens om lokalt och som går till att höja de allra lägsta lönerna, säger Saana Siekkinen.

Hon betonar att man inte får förvärra situationen för arbetstagare med låga inkomster genom samhälleliga åtgärder. Nu håller man ändå på att göra det.

Materialet för FFC:s medlemsundersökning samlades in av Verian (tidigare Kantar Public) genom telefonintervjuer i juni–juli 2023. Materialet är representativt för de arbetande medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden. Här kan du läsa mer om resultaten av undersökningen om fattigdom bland förvärvsarbetande (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.