Jaana Ylitalo är FFC:s nya arbetsmarknadschef – "Viktigt att arbetstagarsidan intensifierar sin samordning"

Jaana Ylitalo har tillträtt som arbetsmarknadschef på FFC fackcentralen FFC i början av juni. Hon kommer Servicefacket PAM och tar sig an uppdraget på viss tid.
07.06. 14:37
FFC
Jaana Ylitalo har lång erfarenhet av förhandlingar och har nu tillträtt som arbetsmarknadschef på FFC. Foto: Emilia Anundi

Jaana Ylitalos uppgifter vid FFC är kopplade till avtalspolitiken och samordningen av kollektivavtalsförhandlingarna. Inom största delen av FFC:s branscher kommer man att förhandla om nya kollektivavtal i höst och under nästa år. Ylitalo jobbar på FFC:s avdelning för anställningsvillkor och är visstidsanställd fram till slutet av 2025.

Jaana Ylitalo påpekar att arbetsgivarsidan redan länge har intensifierat samordningen vid kollektivavtalsförhandlingarna inom den privata sektorn. I praktiken har det tagit sig uttryck i att arbetsgivarna ensidigt har försökt diktera likadana lösningar inom alla branscher.

– När utvecklingen går i den här riktningen är det viktigt att också arbetstagarsidan ytterligare intensifierar sin inbördes samordning. Det ligger i alla parters intresse.

Också den nuvarande regeringens agerande har lett till ett ökat behov av tätare samspel. Regeringen ingriper kraftigt i frågor som traditionellt hör till organisationerna på arbetsmarknaden och den lyssnar endast på arbetsgivarnas önskemål.

– Vi måste svara på den förändrade situationen. Det är bra att fackföreningsrörelsen inom FFC ytterligare klargör sin gemensamma syn på hur vi ska agera under avtalsrörelsen. Vi tar oss an avtalsrörelsen både förbundsvis och tillsammans.

Under de senaste åren har klimatet i det finländska samhället förändrats. Åsikterna polariseras och man utrycker sina åsikter allt skarpare. Det här återspeglas också i förhandlingarna om kollektivavtal, konstaterar Jaana Ylitalo.

– När atmosfären stramas åt och arbetsmarknaden politiseras krävs det också att förbunden samarbetar ännu tätare sinsemellan.

Jaana Ylitalo kommer till FFC från uppdraget som intressebevakningsdirektör på Servicefacket PAM. Bakom sig har hon en lång karriär inom facket.

– Jag började 1997 på dåvarande Handelsbranschens fackförbund. Sedan 2007 har jag förhandlat om kollektivavtal och hittills har jag förhandlat om avtal för alla branscher inom PAM.

Till Ylitalos uppgifter har också hört att leda och samordna förhandlingsverksamheten.

– I det förflutna har det förekommit många olika slags avtalsrörelser, arbetsgivarnas förhållningssätt till förhandlingsverksamheten har förändrats avsevärt och inom många förbund har det skett ett generationsskifte bland förhandlarna. Det senaste jag har gjort var att ansvara för förhandlingarna om ett avtal för Woltbuden. Förändringarna på arbetsmarknaden är alltså en summa av väldigt många saker.

Ylitalo säger att hon fortfarande orkar fascineras väldigt mycket av fackföreningsverksamheten, eftersom man hela tiden får lära sig nya saker och man ställs inför nya och utmanande frågor som man måste hitta lösningar på tillsammans.

– För mig är det också viktigt att jag får jobba tillsammans med människor som vill förbättra arbetstagarnas ställning och jag kan uppleva att jag är en del av det här teamet. Fackföreningsverksamheten överensstämmer med mina värderingar. Det ger mycket, säger Jaana Ylitalo.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.