FFC-enkät: På majoriteten av arbetsplatserna finns det arbetstagare som skulle vilja göra sitt jobb bättre

Största delen (79 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher håller med om att det på den egna arbetsplatsen finns arbetstagare som av någon anledning inte kan utföra sitt jobb så bra och omsorgsfullt som de skulle vilja. Vanligast är det här inom den privata servicesektorn (87 %) och den offentliga sektorn (85 %).
07.10.2021 09:02
FFC
Att det finns för få arbetstagare på arbetsplatsen är en vanlig orsak till att arbetstagarna upplever att de inte kan göra sitt jobb så bra som de skulle vilja. Foto: Patrik Lindström

Hälften (51 %) av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som upplever att problemet förekommer på deras arbetsplats berättar att det berör minst hälften av arbetstagarna.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

– De här resultaten stämmer överens med resultaten från FFC:s arbetslivsbarometer 2020. Av de arbetstagare som svarade på arbetslivsbarometern berättade 28 procent att de inte hinner utföra sitt jobb så bra som de skulle vilja. Därför har vi velat undersöka företeelsen i större utsträckning, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Den främsta orsaken till situationen är enligt de förtroendevalda att det finns för få arbetstagare på arbetsplatsen (55 %). Andra orsaker som de förtroendevalda lyfter fram är att arbetsledningen och arbetstagarna har olika uppfattning om den tid som behövs för att utföra arbetet (43 %), att det finns en stor variation i arbetsmängden på arbetsplatsen (43 %) och att arbetet leds dåligt (32 %).

I samband med de utredningar som FFC har gjort tidigare har det dessutom framkommit att arbetstagarna vid sidan av sin egentliga arbetsprestation ofta har uppgifter som de inte kan utföra under arbetstiden eller utan att det egentliga arbetet störs. Det leder till att arbetstagarna upplever att det inte finns tillräckligt med tid för arbetet, att kvaliteten blir lidande eller att arbetet inte uppskattas, förklarar Juha Antila.

Viktigt att arbetstagarna får delta i arbetet med att utveckla arbetsplatsen

De mest betydande konsekvenserna av problemet är enligt de förtroendevalda att personalomsättningen ökar (42 %), att arbetsklimatet försämras (36 %) och att sjukfrånvaron ökar (36 %). När det gäller metoderna för att lösa problemet svarade de förtroendevalda oftast att det gäller att förbättra organiseringen och planeringen av arbetet (56 %), att anställa fler arbetstagare (53 %) samt att i större utsträckning inkludera arbetstagarna i arbetet med att utveckla arbetsplatsen (45 %).

FFC:s utvecklingschef Juha Antila betonar att man borde övergå från en modell där arbetsplatsen utvecklas genom sakkunnigarbete till en mer inkluderande modell där man utvecklar arbetsplatsen utgående från personalens erfarenheter och behov.

– Arbetstagarna borde genuint uppleva att de kan påverka de frågor som gäller dem själva på arbetsplatsen. Också nyttan av allt kompletterande arbete ska kunna bedömas kritiskt, till exempel med tanke på produktiviteten och arbetseffektiviteten. Man måste våga avstå från onödiga arbetsuppgifter utan att ledningen upplever det som en prestigeförlust.

Utöver att FFC har utrett arbetstagarnas möjligheter att utföra sitt jobb väl genom förtroendemannaenkäten och arbetslivsbarometern, har fackcentralen också låtit göra en kvalitativ intervjuundersökning som publicerades i maj.

FFC:s förtroendemannaenkät besvarades av sammanlagt 752 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher.

Läs mer om resultaten från FFC:s förtroendemannaenkät (på finska)

Enkätresultaten presenteras på FFC:s virtuella evenemang Framtiden i dag lördagen den 9 oktober kl. 10.30. Det finskspråkiga evenemanget inleds klockan 10.00 och direktsänds på FFC:s Facebooksida och på Youtubekanal. Här kan du bekanta dig med programmet (på finska).

I dag den 7 oktober firas den internationella dagen för anständigt arbete. Initiativet till World Day for Decent Work togs av världsfacket ITUC för 14 år sedan. Dagen firas för att påminna om att alla har rätt till anständigt arbete och ett gott arbetsliv. Det innebär arbetsvillkor som bland annat garanterar anständiga arbetsförhållanden och en lön som är tillräcklig för att arbetstagaren ska kunna försörja sig själv och sin familj.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.