FFC är besviken över att motparten vill försvaga ett fungerande system – ”Varför vill arbetsgivaren påverka vem som representerar arbetstagarna i förhandlingarna?”

Fackcentralen FFC har varit beredd att främja lokala avtal i den arbetsgrupp som har behandlat frågan. Däremot har FFC aldrig accepterat försöken att försvaga för förtroendemannens ställning, eftersom det är ett sätt att försöka försvaga arbetstagarnas trygghet.
04.03.2021 10:30
FFC
Foto: iStock

Den arbetsgrupp som på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet har utrett förutsättningarna för att utvidga det lokala avtalandet har inte blivit klar med sitt arbete inom utsatt tid. Arbetsgruppen anhåller nu om att få fortsätta. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har behandlat arbetsgruppens promemoria (på finska) under onsdagen.

– FFC har hela tiden varit beredd att utveckla det lokala avtalandet genom kollektivavtalen, på ett sätt där parterna står i en jämlik förhandlingsposition. Det måste vara klart att arbetstagarna har rätt att välja en förtroendeman också på arbetsplatser med icke organiserade arbetsgivare, betonar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Karoliina Huovila, som är expert på anställningsvillkor på FFC, förundrar sig över arbetsgivarsidans försök att försvaga förtroendemannasystemet. Hon har representerat FFC i förhandlingarna. Huovila påpekar att det bevisligen är ett fungerande och effektivt sätt att ingå avtal när arbetstagarna representeras av en förtroendeman.

– Varför ligger det överhuvudtaget i arbetsgivarens intresse att påverka vem som representerar arbetstagarna i förhandlingarna? Om arbetstagarna saknar representant är det åtminstone i de flesta fall omöjligt att avtala, framhåller Huovila.

Arbetsgivarsidan har velat utvidga avtalandet till det allmänt bindande fältet, men har samtidigt krävt att de arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalen genom avtalens allmänt bindande verkan inte ska vara tvungna att förbinda sig till de skyldigheter som kollektivavtalen medför. Det gäller till exempel förtroendemannens ställning och rättigheter.

– Det verkar som om arbetsgivarsidan är intresserad av att få rättigheter och undvika skyldigheter.

Arbetsgruppen diskuterade också lagstiftningsreformer för att öka det lokala avtalandet. FFC anser ändå att lokala avtal bäst främjas genom kollektivavtal, och inte genom lagstiftning. Också de utredare som har dryftat förutsättningarna för lokala avtal kom till en slutsats som betonar kollektivavtalen.

I kollektivavtalen kan man bedöma hur det är bäst att avtala i just den egna branschen, och vilka frågor det är skäl att förhandla lokalt om.

– De möjligheter att ingå lokala avtal som redan finns i kollektivavtalen utnyttjas inte fullt ut. När vi har frågat förtroendemännen om vilka hinder det finns för lokala avtal har de ofta lyft fram att det är arbetsgivaren som är ovillig att avtala, påpekar Karoliina Huovila.

Det är också bra att komma ihåg att parterna som har ingått ett kollektivavtal bär ansvaret för att anställningsvillkoren inom branschen utvecklas och att avtalen utvecklas i takt med att tiderna förändras.

– Hittills har arbetsgivarsidan inte varit villig till kompromisser. Man kan fråga sig om de är genuint intresserade av att främja lokala avtal eller om de snarare vill nedmontera det nuvarande arbetsmarknadssystemet, säger Karoliina Huovila som är expert på anställningsvillkor på FFC.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.