Det behövs åtgärder mot arbetsmarknadsbrottslighet och kollektivavtalens ställning måste stärkas – FFC:s mål inför riksdagsvalet finns nu på svenska

Fackcentralen FFC vill stärka arbetstagarnas ställning under den valperiod som inleds efter riksdagsvalet i april 2023. FFC anser att det är viktigt att nästa regering och riksdag bekämpar arbetsmarknadsbrottsligheten och stärker avtalssystemet i arbetslivet.
25.10.2022 08:42
LÖNTAGAREN
Foto:Maskot/Gorilla

Riksdagsvalet våren 2023 kommer att bli viktigt med tanke på villkoren och spelreglerna i arbetslivet. Finland största löntagarorganisation FFC presenterade tidigare i höstas sina mål inför riksdagsvalet och nu finns målen också på svenska på webbplatsen vaalitavoitteet.fi/sv.

De två viktigaste frågorna som FFC driver inför riksdagsvalet är att avtalssystemet i det finländska arbetslivet måste stärkas, samt att man måste vidta åtgärder för att få bukt med arbetsmarknadsbrottsligheten.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påpekar att det är uppenbart att utnyttjande i arbetslivet inte är ett marginellt fenomen i Finland. De senaste åren har vi fått läsa om flera fall där unga och invandrare har utnyttjats till exempel på kaféer, restauranger och grönsaksodlingar.

– Lönedumpning är inte straffbart och de andra metoderna för att ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande är inte heller tillräckliga. Offrens ställning måste förbättras och fungerande rättsmedel måste utvecklas snabbt, kräver Jarkko Eloranta.

Därför vill FFC bland annat att fackförbunden ska få rätt att väcka talan på arbetstagarnas vägnar. Det här är viktigt i de fall där offren inte vågar eller kan agera på egen hand. Också myndigheterna måste få bättre möjligheter att ingripa i missförhållanden, betonar FFC.

Kollektivavtalens allmänt bindande verkan måste stärkas

FFC vill också att miniminivån för löner och anställningsvillkor ska tryggas genom riksomfattande, allmänt bindande kollektivavtal och högklassig arbetslagstiftning. Skyddet för arbetstagarna måste också vara tillräckligt, eftersom arbetstagaren är den svagare parten i ett anställningsförhållande. 

På alla arbetsplatser ska de arbetstagare som hör till ett fackförbund ha rätt att välja en förtroendeman till sin representant.

FFC motsätter sig inte lokala avtal, men vill inte att man genom lokala avtal ska kunna försämra anställningsvillkoren. Därför måste ramarna för de lokala avtalen också i fortsättningen slås fast i kollektivavtalen. Kollektivavtalen ger redan nu många möjligheter till lokala avtal som inte används på arbetsplatserna.

Andra mål för FFC är bland annat att den psykosociala belastningen i arbetet ska minska, att det ska införas regler för när arbetsgivare kan erbjuda visstidsanställningar i stället för fasta anställningar samt att utbildningsmöjligheterna för låginkomsttagare och lågutbildade arbetstagare ska förbättras.

Alla FFC:s mål för valperioden 2023–2027 hittar du på svenska på adressen vaalitavoitteet.fi/sv.

Riksdagsvalet hålls den 2 april 2023.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.