Coronapandemin har ökat belastningen i arbetslivet, påpekar företagshälsovårdare – ”Nu är det extra viktigt att fråga hur arbetskamraterna mår”

För många arbetstagare har coronarestriktionerna och risken för att exponeras för viruset ökat belastningen i arbetslivet. Det ställer större krav på både cheferna och arbetsgemenskapen, påpekar företagshälsovårdaren Gunilla Oljemark som föreläste på ett webbinarium som FFC ordnade.
07.04.2021 11:56
LÖNTAGAREN
De otaliga nya begränsningarna och anvisningarna ökar belastningen i arbetslivet. Foto: Patrik Lindström

– Det har alltid varit viktigt att cheferna informerar de anställda och frågar hur de mår, men nu är det extra viktigt. Samtidigt är det också viktigt att arbetstagarna bryr sig om varandra och frågar arbetskamraterna hur de mår. Det här gäller både för dem som har övergått till distansjobb och dem som jobbar på arbetsplatsen.

Det säger företagshälsovårdaren Gunilla Oljemark som föreläste på ett svenskspråkigt webbinarium som FFC ordnade om coronapandemins inverkan på välmåendet i arbetet.

Oljemark konstaterar att coronapandemin åtminstone i början ledde till ökad polarisering i arbetslivet. Av dem som övergick till distansjobb var det många som trivdes bra – i synnerhet under våren och sommaren. Andra var däremot tvungna att fortsätta jobba på arbetsplatsen där restriktionerna och risken för att exponeras för viruset ledde till att belastningen ökade avsevärt. Inom till exempel social- och hälsovården rådde det dessutom inledningsvis brist på ändamålsenlig skyddsutrustning.

En del av dem som inte har haft möjlighet att distansjobba har också upplevt det som orättvist att andra har kunnat jobba hemifrån.

I takt med att pandemin har dragit ut på tiden har ändå välmåendet minskat också bland dem som distansjobbar, visar de undersökningar som Arbetshälsoinstitutet har gjort.

– Arbetsengagemanget har minskat och i synnerhet bland unga har arbetsledan ökat. Av distansjobbarna har ensamboende drabbats speciellt hårt, konstaterar Gunilla Oljemark.

Oro över att smittas – och smitta andra

De som inte kan distansjobba har haft många nya begränsningar och anvisningar att hålla reda på.

Gunilla Oljemark är företagshälsovårdare.

– Regler kring munskydd, säkerhetsavstånd, hur många som får vistas i samma utrymme och så vidare – allt det här innebär en extra utmaning som också ökar belastningen. I synnerhet med tanke på att många anvisningar har ändrats så många gånger, säger Gunilla Oljemark.

Vissa arbetstagare har redan före pandemin använt munskydd och annan skyddsutrustning, men då ofta bara en del av arbetstiden. För de flesta är munskydden ändå en helt ny utmaning. Munskydden gör det svårare att andas, de torkar ut ansiktet och kan leda till bland annat huvudvärk och stelhet i käken.

– Extra tungt är det att använda munskydd om man har ett jobb där man pratar mycket. Därför är det nu extra viktigt att vara utomhus så mycket som möjligt och se till att man får frisk luft alltid när man kan.

Också risken för att exponeras för coronaviruset är en stor belastningsfaktor – men Gunilla Oljemark påpekar att många också känner ångest över att de eventuellt själva kan bära på viruset och smitta andra.

I synnerhet i början av pandemin var det rätt många arbetstagare som förflyttades till nya arbetsuppgifter. Det här har ökat belastningen, men det har också kunnat medföra något gott.

– En del av personalen kunde konstatera att de trivdes bra i de nya uppgifterna och de har fortsatt att jobba där, säger Oljemark.

Viktigt med ett människonära ledarskap

Vad kan man då göra på arbetsplatserna för att minska den belastning som coronaviruset innebär? Gunilla Oljemark påpekar att det är viktigt att ha regelbunden kontakt med företagshälsovården – helst i ett så tidigt skede som möjligt. Också arbetsplatsens förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige har en viktig roll.

– Om man som arbetstagare får problem med orken är det i första hand den egna förmannen som ska stötta, men det kan vara utmanande om förmannen jobbar på distans, säger Oljemark.

Pandemin har lett till att det har blivit allt viktigare med ett människonära ledarskap. Det är också viktigt att ge och få respons, samt att man har gemensamma mål på arbetsplatsen.

För arbetstagarna gäller det att ta tillräckligt många pauser och att försöka återhämta sig. Gunilla Oljemark uppmanar alla att göra saker som de mår bra av på sin fritid.

– Men när det samtidigt finns begränsningar för vad man kan göra på sin fritid, och vilka sociala sammanhang som är möjliga, så gäller det att hitta nya sätt att återhämta sig. Att sova bra är också viktigt – i synnerhet när man upplever stress. Hälsosamma och regelbundna levnadsvanor samt tillräcklig motion främjar också orken och välmåendet under pandemin. 

Jonny Smeds

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.