Utredare anser att lokala avtal bäst kan utvecklas genom kollektivavtalen – FFC är av samma åsikt

En utredning som publicerades i måndags lyfter fram kollektivavtalens roll när det gäller att främja lokala avtal. Fackcentralen FFC stöder den här uppfattningen.
03.03.2021 07:15
FFC
Foto: Marjaana Malkamäki / FFC

Arbets- och näringsministeriets utredare Jukka Ahtela och Joel Salminen anser att de bästa möjligheterna att främja lokala avtal finns i det normalt bindande fältet, alltså inom företag som hör till arbetsgivarförbundet i den egna branschen.

I sin utredning konstaterar Ahtela och Salminen att det redan nu finns möjligheter till lokala avtal, men att de här möjligheterna inte utnyttjas fullt ut. FFC är av samma åsikt.

– Förtroendemännen inom FFC:s branscher berättar ofta att det är avsaknaden av en avtalskultur på arbetsplatsen som utgör ett hinder för lokala avtal. Andra hinder är okunnighet och det faktum att parterna på arbetsplatsen inte har en jämlik förhandlingsposition. Det här är saker som det är ganska lätt att rätta till, utan att man behöver genomföra stora strukturella reformer, säger Karoliina Huovila, som är expert på anställningsvillkor på FFC.

Karoliina Huovila är expert på anställningsvillkor på FFC.

Utredarna delar FFC:s uppfattning om att lokala avtal bäst kan främjas inom de nuvarande strukturerna genom att stärka förhandlingskulturen.

– Stora reformer kan minska viljan att avtala lokalt. Ur den här utgångspunkten finns det inget omedelbart behov av att ändra lagstiftningen.

I sina förslag till fortsatta åtgärder konstaterar utredarna att framför allt de nuvarande avtalsmöjligheterna borde utnyttjas bättre. Enligt utredarna skulle möjligheterna att använda lokala avtal kunna underlättas i kollektivavtalen och genom lagstiftning.

– Det här måste göras på ett balanserat sätt och så att man tar hänsyn till de branschvisa skillnaderna. På det sättet kan man se till att avtalandet är äkta och gagnar båda parterna, påpekar Karoliina Huovila.

Utredarna anser att det behövs mer allmän information om möjligheterna till lokala avtal. Lokala avtal förutsätter kunnande och att förhandlingsparterna har en så jämlik ställning som möjligt.

FFC påpekar att parterna som har ingått kollektivavtalen har den bästa expertisen om vilka möjligheter att ingå lokala avtal som finns i de egna kollektivavtalen. Möjligheterna till lokala avtal har utökats i samband med varje avtalsrörelse där parterna har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.