Upprop från arbetstagarnas representanter till regeringspartierna: Dra tillbaka de förslag som försämrar arbetstagarnas ställning

Regeringens planer på försämringar i arbetslivet har väckt bestörtning på arbetsplatserna. Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC har skrivit under ett upprop där de uppmärksammar beslutsfattarna på den oro som de själva och de arbetstagare som de representerar känner. Uppropet, som har undertecknats av förtroendevalda som representerar mer än en halv miljon arbetstagare, överräcktes i dag till ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper.
17.10.2023 13:54
FFC
Jari Korpela från Elektrikerförbundet var en av de förtroendevalda som överräckte uppropet till ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom de FFC-anslutna fackförbunden har kunnat bekanta sig med och underteckna uppropet 28.8–13.10. Under den tiden samlade uppropet 5465 bestyrkta underskrifter. De här personerna representerar över en halv miljon arbetstagare inom FFC:s branscher.

Uppropet överräcktes i dag till ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper av en grupp representanter för de FFC-anslutna fackförbunden samt några av dem som har skrivit under uppropet.

– Vi är ytterst oroade över vad de partier som ni företräder föreslår för det finländska arbetslivet. Det gäller både innehållet i förslagen och sättet de framförs på. Vi är övertygade om att de försämringar som ni föreslår inte kommer att rädda Finlands ekonomi, utan leda till ökade inkomstskillnader och större ojämlikhet mellan människor. Finland har genom tiderna haft en mycket stark förhandlingskultur och de största besluten har tillkommit genom att man har avtalat, inte dikterat, påminde Nina Heikkilä som är organisationschef på fackförbundet JHL.

Behovet av ett upprop uppstod när personalrepresentanterna på arbetsplatserna upplevde att arbetstagarna inte har hörts i samband med beredningen av regeringsprogrammet och inte heller därefter. Genom uppropet vill man betona att det inte är för sent att på nytt fundera på om de försämringar som regeringen föreslår i arbetslivet är befogade. Största delen av förslagen har ingen betydelse för statsfinanserna, utan de är mer ideologiska till sin natur.

Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala betonade att det är skäl att ta budskapet i uppropet på allvar.

– De förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige som har skrivit under uppropet kräver att ni ska fundera på om era mål är en välsignelse eller en förbannelse för Finlands framtid. Risken är att ni på det här sättet driver in den finländska arbetsmarknaden i en turbulens som saknar motstycke.

Uppropet togs emot av ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper, Matias Marttinen (Saml), Jani Mäkelä (Sannf), Otto Andersson (SFP) och Peter Östman (KD).

– Tack för responsen. Vi vill föra diskussion med löntagarna och höra också deras synpunkter, sa Matias Marttinen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, i samband med att uppropet överräcktes.

Både Otto Andersson och Peter Östman tackade alla dem som har undertecknat uppropet – också i Svenskfinland. De lovade att bekanta sig med uppropet och framföra arbetstagarnas hälsningar till sina riksdagsgrupper. Andersson påpekade att det är värdefullt att få höra vad folk tycker, också när man inte är av samma åsikt.

FFC kommer också att leverera underskrifterna från respektive valkrets till regeringspartiernas riksdagsledamöter.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.