Undersökning: Orealistiska krav på arbetstagarna och komplicerad rekryteringspraxis ligger ofta bakom arbetskraftsbristen

Jobbsökningen har blivit för svår för många arbetstagare. Det visar en undersökning som fackcentralen FFC har gjort. Den komplicerade jobbsökningsprocessen gallrar bort också sådana sökande som har tillräcklig kompetens för de lediga jobben. Arbetsgivarens rykte har också en avgörande betydelse för hur rekryteringen lyckas.
05.05.2022 07:02
FFC
Foto: Gorilla

Diskussionen om bristen på arbetskraft och problemen med att matcha arbetssökande med lediga jobb sker ofta ur arbetsgivarnas perspektiv. Man fäster uppmärksamhet vid att det är något fel på de arbetssökande, till exempel att de har brister i sitt kunnande eller att de bor på fel ort.

– Man fäster mindre uppmärksamhet vid de rekryterande företagens rykte, kvaliteten på de lediga jobben och företagens rekryteringspraxis. Vi ville utreda hur matchningsproblemen på arbetsmarknaden ser ut ur arbetstagarnas perspektiv, säger Eve Kyntäjä som är expert på fackcentralen FFC.

En intervjuundersökning som FFC har låtit göra visar att jobbsökningen har blivit för utmanande för många arbetssökande. De krav som ställs i platsannonserna är höga och motsvarar inte alltid själva jobbet. Platsannonserna kan också vara svårtolkade och det framgår till exempel inte vilket kunnande som i verkligheten behövs i jobbet.

– Arbetsgivarna verkar söka färdiga superarbetstagare. Enligt vår undersökning kan jobbsökningsprocessen leda till att tröskeln för att få jobb blir för hög för en del arbetssökande, säger forskaren Mikko Kesä.

För undersökningen intervjuades arbetssökande i olika åldrar och med olika bakgrund. De önskade enklare och tydligare rekryteringspraxis. De önskade också att nya arbetstagare ska få ordentlig introduktion i arbetet och den utbildning som behövs i jobbet. På det här sättet kunde man sänka kravnivån i jobbsökningsskedet och fler arbetssökande kunde söka de lediga jobben.

– De arbetssökande skulle gärna vilja visa vad de kan i praktiken och hur de jobbar. Till exempel för äldre personer eller personer som har varit länge i arbetslivet innan de blev arbetslösa kan de nuvarande metoderna för jobbsökning vara främmande, även om de har det kunnande som behövs i själva jobbet, berättar Mikko Kesä.

Företag med gott rykte väcker mer intresse bland arbetssökande

FFC:s undersökning visar att en del av platsannonserna är av dålig kvalitet. I annonserna låter arbetsgivarna ibland bli att berätta saker som är väsentliga för dem som söker jobb. Det kan till exempel saknas tydlig information om anställningsvillkoren. De arbetssökande väljer ofta att ignorera sådana platsannonser.

– De arbetssökande önskar saklig information om arbetsgivaren och det jobb som erbjuds. Intresset för att söka jobb hos en viss arbetsgivare ökar också om arbetsgivaren tydligt presenterar sina principer och värderingar, säger Eve Kyntäjä från FFC.

Hon betonar att det också är av stor betydelse vilken uppfattning de arbetssökande har om företaget som arbetsgivare. Genom att satsa på sitt anseende som arbetsgivare kan företagen på ett mer bestående sätt säkerställa tillgången på arbetskraft.

FFC:s undersökning om hur matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras ur arbetssökandens synvinkel (på finska) genomfördes som temaintervjuer. För undersökningen intervjuades 13 arbetssökande med olika bakgrund som alla har erfarenhet av arbetslöshet. Därtill intervjuades fem experter på sysselsättning och arbetsförmedling.

I undersökningen ingår också rekommendationer om hur man kunde utveckla rekryteringen samt förbättra arbetsförmedlingen och arbetskraftsservicen. Undersökningen gjordes av Mikko Kesä Oy.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.