Tre tips: Så här kan du stajla ditt jobb

I alla yrken kan man ta egna initiativ för att göra sitt arbete mer intressant. Här får du tips på hur du kan förbättra dina rutiner och din inställning till arbetet.
04.10.2019 10:15
LÖNTAGAREN
Det lönar sig att bryta rutiner och pröva på att göra saker på ett nytt sätt. Foto: Patrik Lindström

1. Dra nytta av allt det du kan

Att stajla jobbet betyder att man hittar olika sätt att utveckla jobbet så att det blir trevligare för en själv. Den som vill stajla sitt jobb kan börja utnyttja sina färdigheter mer mångsidigt och på det sättet uppfylla sina önskemål angående jobbet utan att behöva byta arbetsplats.

Pröva på att utnyttja dina förmågor på ett nytt sätt. Ge en ny arbetstagare handledning, eller utnyttja dina fritidsintressen genom att introducera element från dem i ditt arbete. Till exempel kan en barnskötare lära barnen spela trummor eller fotboll.

Man kan ge sitt jobb nya inslag också genom att bryta mot rutinerna. Varför inte göra något på samma sätt som din arbetskamrat brukar göra, eller i en annan ordningsföljd än vanligt?

2. Prata mer frimodigt med dina arbetskamrater

Vill du förbättra växelverkanskulturen på din arbetsplats? Sök dig till personer som arbetar vid en annan enhet eller i ett annat team. Gå på lunch med nya människor.

Du kan bekämpa känslan av ständig brådska genom att stanna upp när du träffar andra. Fokusera på att lyssna till vad den andra har att säga. När du märker att din kollega har gjort ett bra jobb, tveka inte att ge positiv respons. Du kan påverka klimatet på din arbetsplats.

3. Heja på dig själv som du skulle heja på en vän

När man gör samma arbete en längre tid kan det hända att de egna rutinerna och till och med tankarna börjar bli slentrianmässiga. Utmana dig själv och tänk efter hur du skulle kunna se på saker ur ett nytt perspektiv.

Brukar du till exempel kritisera dig själv om du inte har klarat av en arbetsuppgift så bra som du hade tänkt? Hur skulle du uppmuntra en vän i samma situation? Säg samma ord till dig själv.

Det är också bra att ge sig själv erkännande för ett bra arbete. Kom ihåg att du har lov att glädjas över dina framgångar.

Minna Hotokka
(översättning: Monika Sukoinen)

Källa: Arbetshälsoinstitutets handbok Inspistä! Työn tuunaajan inspiraatiokirja (Arbetshälsoinstitutet 2015)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.