På Pandas godisfabrik har man lyckats inspirera arbetstagarna att utveckla arbetarskyddet – "En process som aldrig tar slut"

På Pandas godisfabrik i Jyväskylä jobbar alla tillsammans för att förbättra arbetarskyddet. Vad har man gjort för att lyckas förändra arbetarskyddskulturen på arbetsplatsen?
13.10.2022 14:33
LÖNTAGAREN
Arbetarskyddsfullmäktige Tiina Nättinen diskuterar med processkötaren Teuvo Simpanen. Foto: Kristiina Kontoniemi

Också som besökare är det lätt att lägga märke till att arbetarskyddet är en viktig fråga på Pandas godisfabrik, som hör till Orka-koncernen.

Arbetarskyddschefen Jarno Poikolainen och arbetarskyddsfullmäktige Tiina Nättinen har lovat berätta vad man har gjort för att involvera och engagera hela personalen i arbetet med att utveckla arbetarskyddskulturen på företaget. Men allra först ska vi gå igenom hur man ska agera om brandlarmet går och hur man väljer de rätta rutterna i produktionssalen.

– I dag är ni våra gäster, så då följer ni våra anvisningar, säger Poikolainen.

På Panda började man målmedvetet utveckla arbetarskyddet år 2011, då Orkla-koncernen som äger fabriken, tog i bruk sina första säkerhetsstandarder. Några år senare gick Orkla Confectionery & Snacks Finland med i forumet Noll olycksfall, där man bland annat strävar efter att sprida god arbetarskyddspraxis på arbetsplatserna.

På Panda har det under de senaste drygt tio åren vuxit fram en kultur där alla tillsammans värnar om arbetarskyddet. Vilka krav har det ställt på arbetsplatsen?

Faran lurar på fabriksgolvet

Pandas fabrik, där man tillverkar choklad och lakrits, sysselsätter ungefär 150 personer i Vaajakoski i Jyväskylä.

På godisfabriken finns många olika risker och faror, säger arbetarskyddsfullmäktige Tiina Nättinen. En av de största är enligt henne risken för att halka.

– Hur mycket man än städar finns det vatten, mjöl, fett och choklad på golvet.

I små utrymmen samlas det många slags saker på golvet som arbetstagarna kan snubbla på. Om man har otur kan olyckan också vara framme vid ångkokningen.

Ofta är det brådska som leder till olycksfall. Såväl fabriksledningen som arbetarskyddsfullmäktige Tiina Nättinen påminner kontinuerligt arbetstagarna om att det är farligt att jäkta.

– Man får inte ha så bråttom att man börjar ta genvägar när man sköter sina arbetsuppgifter, betonar Jarno Poikolainen.

Var sak har sin plats

När Panda började utveckla arbetarskyddet koncentrerade man sig till en början på verksamhetsmiljön. Fabriken införde koncernens säkerhetsanvisningar och tog i bruk 5S-metoden som handlar om att organisera arbetsmiljön och standardisera arbetsmetoderna.

Metodens namn kommer från de fem delarna som alla börjar på bokstaven S: sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om. I praktiken ser alla på arbetsplatsen till att alla saker finns på de platser som har reserverats för dem.

I den andra fasen låg fokus på att utnyttja datasystemen i utvecklingsarbetet. Med hjälp av dem kan man hantera säkerhetsobservationer, riskbedömningar, avvikelser och utvecklingsidéer.

Jarno Poikolainen är arbetarskyddschef på Pandas godisfabrik.

Nu pågår den tredje och sista fasen, där man utvecklar verksamhetsmodellerna så att alla jobbar med arbetarskyddet som en del av sitt arbete på fabriken. För att det ska lyckas krävs det att arbetstagarna är motiverade och förbinder sig till det som man har avtalat om tillsammans.

– Att involvera är en process som aldrig tar slut, säger Jarno Poikolainen.

Utvecklingsarbete vid produktionslinjen

Ännu åren 2011–2015 skedde det i genomsnitt sju olyckor per år på Pandas fabrik. Under de senaste åren har man lyckats få ner siffran till fem. Olycksfallen är dessutom lindrigare än tidigare.

I produktionssalen på godisfabriken lägger man genast märke till arbetarskyddet. Redan i dörröppningen finns en enorm säkerhetstavla som innehåller anvisningar och information om de olycksfall som har skett. Ovanför tavlan finns en info-TV.

Även om fabriksarbetet till sin natur är sådant att arbetstagarna är rätt bundna till sina arbetsplatser, så kan personalen på Panda på ett bra sätt delta i säkerhetsarbetet. En effektiv metod har visat sig vara de riskbedömningar som görs under arbetarskyddsfullmäktiges ledning och som arbetstagarna kan delta i utan att behöva lämna sina arbetsplatser.

– Vi går igenom varje linje och varje maskin. Vi funderar tillsammans på riskerna med arbetet och hur missförhållandena kan rättas till, berättar Tiina Nättinen.

Arbetstagarna kan också komma med utvecklingsidéer i samband med arbetarskyddskommissionens möten, då arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddsombuden går runt i fabrikssalen.

Premieras för att de anmäler faror

På Panda uppmuntras arbetstagarna att anmäla alla tillbud och farliga situationer. Om man på årsnivå får in så många anmälningar som man har satt upp som mål, får hela personalen en premie.

Dessutom får den som gör den mest betydelsefulla iakttagelse varje månad ett ekonomiskt arvode. Till månadens säkerhetsobservation har man till exempel utsett en anmälan om en nödutgång där låset var trögt och där det fanns tomma häckar bakom dörren som gjorde det svårt att ta sig ut.

Tiina Nättinen bedömer att arbetstagarna flitigt anmäler missförhållanden, eftersom de har märkt att arbetsgivaren reagerar snabbt på dem. När en anställd i fyllningsköket till exempel fick ett sår i fingret, var underhållspersonalen snabbt på plats för att förbättra rör- och kranlösningarna.

Enorm förändring i kulturen

Det finns naturligtvis inga enkla eller snabba lösningar på alla problem. Ibland kan det dröja flera år innan något förbättras i samband med att företaget investerar i nya maskiner.

Processskötaren Teuvo Simpanen fick följa med på resan när Orkla Finland skaffade en ny chokladgjutmaskin från Tyskland. Hans uppgift var att ge arbetstagarnas perspektiv på maskinanskaffningen.

Han anser att den nuvarande maskinen är bättre än den förra, eftersom arbetstagarna till exempel inte längre behöver klättra i trappor.

Anne Rantanen jobbar som lagerarbetare på Panda.

Anne Rantanen har jobbat på Panda i 46 år. Hon kommer körande i en truck längs det körfält som har reserverats för trucktrafiken. Ett blått ljus, Bluespot, lyser upp golvet några meter framför trucken för att varna andra som rör sig på fabriksgolvet. I korsningar måste man iaktta stop-märken.

Under Rantanens tid på företaget har arbetarskyddskulturen utvecklats enormt.

– När jag började jobba här som 16-åring pratade man inte alls om arbetarskyddet.

Rätt attityd förebygger olyckor

Också Minna Matilainen, som började jobba på Panda för tjugo år sedan, har lagt märke till utvecklingen. Den mest synliga förändringen ur hennes perspektiv är att kokkärlen i fyllningsköket har fått nya lock.

– När man lyfter på locket stannar blandarna. Förr fortsatte de att snurra.

Numera använder arbetstagarna också skyddsglasögon och skyddsärmar när de kokar fyllningen.

Minna Matilainen (till vänster) använder en lyftanordning i fyllningsköket. Tiina Nättinen lämnar lådorna på den plats som reserverats för dem i enlighet med 5S-metoden.

Jarno Poikolainen anser att största delen av olycksfallen i arbetet kan förhindras med rätt attityd. Han påpekar att också erfarna arbetstagare kan råka ut för olyckor.

– Att vänja sig vid ett farligt arbete kan också leda till döden.

Arbetarskyddschefens största insikt under utvecklingsprocessen har varit hur mycket kraft det finns i samarbete.

– Tala öppet och ärligt om saker och involvera folk. Med de tre grejerna kommer man jäkligt långt.

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Tips från Panda – så här kan man förbättra arbetarskyddet

  1. Ha ett nära samarbete med företagshälsovården. En god idé är t.ex. att fysioterapeuten och arbetarskyddsfullmäktige gör rundor där de fäster uppmärksamhet vid ergonomin.
  2. Sätt upp en säkerhetstavla med informationssnuttar som förbättrar arbetarskyddet.
  3. Premiera arbetstagarna för att de främjar arbetarskyddet.
  4. Repetera användningen av maskiner genom utbildning där alla arbetsskeden ska utföras med godkänt resultat.
  5. Lyssna på arbetstagarnas synpunkter när företaget gör nya investeringar.
  6. Ordna utbildning i första hjälpen oftare än vad lagen förutsätter.
  7. Var öppna om de olycksfall som sker. Avsikten är inte att anklaga någon, utan att tillsammans lära sig hur man inte ska agera.
  8. Gör det möjligt för samarbetspartner, såsom städföretag, att anmäla farliga situationer direkt till arbetsplatsens eget system.
  9. Nätverka med andra arbetsplatser och lär er av dem i arbetarskyddsfrågor till exempel genom forumet Noll olycksfall.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.