Om din arbetsgivare ställer dig den här frågan ska du utan att tveka svara nej

Företag som erbjuder sig att betala arbetstagarnas medlemsavgifter i Allmänna arbetslöshetskassan YTK, men inte i de branschvisa arbetslöshetskassorna, är ute på svag is. Ännu värre är det om arbetsgivaren samtidigt frågar om arbetstagarna vill gå ur facket.
21.10.2020 09:44
FFC
Foto: iStock

Företag som leds väl och är konkurrenskraftiga har ingen affärsmässig anledning att försöka begränsa den fackliga organiseringen på arbetsplatsen, än mindre uppmuntra arbetstagarna att gå ur facket. Endast om företaget inte klarar av att sköta sin verksamhet med samma miniminivå på anställningsvillkoren som sina konkurrenter, är det logiskt att företaget vill förhindra arbetstagarna från att försvara sina anställningsvillkor med hjälp av fackförbundet.

– Vissa företag har öppet börjat föra kampanj mot att arbetstagarna hör till ett fackförbund och har lovat att betala medlemskapet i Allmänna arbetslöshetskassan YTK som en anställningsförmån. I de grövsta fallen har arbetstagarna samtidigt blivit tillfrågade om de vill gå ur fackförbundet, berättar Paula Ilveskivi som är jurist på fackcentralen FFC.

Redan det att arbetsgivaren frågar om arbetstagarna vill gå ur facket är en sak som ska fördömas. Bakgrunden till det här agerandet är arbetsgivarnas vilja att bryta ner den fackliga organiseringen – i det här fallet genom att utlova en ekonomisk förmån.

– Ännu allvarligare är att det är förbjuden diskriminering att behandla arbetstagare på olika sätt beroende på deras fackliga organisering. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren behandla arbetstagarna jämlikt, och diskrimineringslagen innehåller ett uttryckligt förbud mot diskriminering på grund av bland annat fackföreningsverksamhet och andra omständigheter som gäller arbetstagaren som person, påpekar Paula Ilveskivi.

Arbetsgivaren får alltså inte utöva påtryckning på arbetstagarna för att få dem att gå ur den arbetslöshetskassa som de är medlemmar i, genom att lova att betala medlemsavgifterna i Allmänna arbetslöshetskassan YTK som anställningsförmån.

Alla har rätt till motsvarande anställningsförmån

Om arbetsgivaren endast betalar arbetstagarnas medlemsavgifter i Allmänna arbetslöshetskassan som anställningsförmån, men lämnar de arbetstagare som hör till den branschvisa arbetslöshetskassan utanför förmånen, uppstår en situation som är diskriminerande enligt diskrimineringslagen.

Paula Ilveskivi är jurist på fackcentralen FFC.

– Kravet på likabehandling innebär att arbetsgivaren är skyldig att betala lika stora avgifter utöver lönen åt alla dem som vill höra till en arbetslöshetskassa som de själva har valt. Eftersom storleken på medlemsavgifterna kan variera, förutsätter kravet på likabehandling att värdet på förmånen är lika stort för alla arbetstagare i samma ställning, konstaterar Paula Ilveskivi.

Har arbetsgivaren rätt att utnyttja informationen om vem som hör till facket?

Ett kapitel för sig är hur uppgifterna om medlemskap i facket kan användas och vilket dataskydd uppgifterna omfattas av.

Uppgifter om medlemskap i fackföreningar hör till de särskilda kategorier av personuppgifter som det enligt artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning GDPR är förbjudet att behandla. Motsvarande bestämmelse finns också i den nationella dataskyddslagen.

– Arbetsgivaren har rätt att använda informationen om medlemskap i ett fackförbund endast om det är nödvändigt för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har inom arbetsrätten. Att direkt eller indirekt uppmuntra arbetstagarna att gå ur fackförbundet genom att till exempel utlova en ekonomisk förmån uppfyller inte förutsättningarna för att avvika från förbudet att behandla uppgifterna om medlemskap i facket, betonar FFC-juristen Paula Ilveskivi.

Därför ska du utan att tveka svara nej, om din arbetsgivare frågar dig om vill gå med i Allmänna arbetslöshetskassan och erbjuder sig att betala din medlemsavgift. Därefter ska du ta kontakt med ditt fackförbund. Om du inte redan är medlem i ett fackförbund ska du ansluta dig så fort som möjligt. Fackförbunden förhandlar om minimivillkoren i arbetslivet och hjälper medlemmarna om det uppstår problem på jobbet. Du kan få hjälp med att hitta rätt fackförbund via tjänsten Facket.fi.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.