Förbundens medlemstjänster förnyas: Arbetsplatstorg och karriärtjänster

Ett antal fackförbund har gått tillbaka till sina rötter och börjat förmedla information om lediga platser i branschen. Vissa tillhandahåller också personlig karriärträning och sysselsättningsfrämjande utbildning.
31.08. 14:00
FFC
Förbunden har fått positiv återkoppling på sina nya tjänster.

På senare år har fackförbunden inom FFC börjat tillhandahålla sina medlemmar olika slags arbetsförmedlings- och karriärtjänster. Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet och Industrifacket är exempel på förbund som har egna webbsidor för dessa tjänster.

Pionjären är dock Fackförbundet för teater och media Finland (Teme), som redan i slutet av 1990-talet grundade arbetsplatstorget Tauno för sina medlemmar och för teaterhögskolans studerande och utexaminerade.

– Tauno nådde tekniskt sett slutet av sin livscykel och med stöd av undervisnings- och kulturministeriet tog vi fram den nya tjänsten Työtä kaikille (Arbete åt alla) som riktar sig till yrkesarbetare i kreativa branscher. Tjänsten är gratis för både arbetstagare och arbetsgivare, säger Temes informatör Anne Saveljeff.

I tjänsten kan arbetstagarna skapa sig en profil där de beskriver sig själva, sin kunskap och sina arbeten.

Tjänsten, som finns i språkversionerna finska och engelska, är inte enbart en digital anslagstavla med lediga platser utan innehåller också rikligt med information om finsk arbetslagstiftning. Här redogörs lättfattligt bland annat för arbetstider och hur lönen fastställs. Syftet är att förbättra arbetslivs- och arbetsgivarfärdigheterna.

– Det är sällan man hittar samlad information om vår arbetslagstiftning på engelska. Exempelvis utländska filmproduktionsbolag som kommer till Lappland kan dra fördel av webbplatsen. Många inhemska arbetsgivare skulle också ha nytta av informationen. I vår bransch är arbetsgivaren inte alla gånger införstådd med sin roll som arbetsgivare, påpekar Saveljeff.

Arbetsplatser i den egna branschen på en webbplats

Byggnadsförbundet introducerade sin egen webbplats för karriärtjänster, Urapalvelu i september i fjol. Servicefacket PAM:s karriärportal (på svenska coaching) har funnits i ett år och arbetsförmedlingstjänst Duunisivut i ett par år. Industrifacket öppnade en webbplats för karriärtjänster  i början av året och ett arbetsplatstorg i början av juni.

– Hos oss finns arbetsplatserna och karriärtjänsterna i samma portal. Här kan man söka såväl arbetsplatser som utbildningsavtals- och läroavtalsplatser. Bland karriärtjänsterna kommer det att finnas olika slags utbildningar och personlig coachning, berättar Laura Waldén, som är arbetslivs- och utbildningsexpert vid Byggnadsförbundet.

Arbetstagarna skapa en egen jobbsökarprofil där de kan lista sina utbildningar, yrkesbeteckningar, arbetserfarenheter, specialkunskaper samt avlagda certifikat och kort. Man kan också beskriva sig själv med egna ord. Samma profil fungerar som arbetsansökan och CV varje gång man söker en ny plats.

På PAM:s arbetsförmedlingsportal och Industrifackets arbetstorg går det inte att skapa en egen profil. Båda publicerar lediga platser i avtalsbranscherna på egna webbsidor i samarbete med arbetsförmedlingstjänsten Duunitori.

– Syftet är att göra det något lättare att hitta arbetsplatserna i den egna branschen, säger PAM:s forskningschef Antti Veirto.

Effektivare jobbsökning genom utbildning

Både PAM och Industrifacket har tagit fram sina karriärportaler i samarbete med bolaget Up! Partners, som tillhandahåller virtuell coachning.

– Personlig karriärträning kan fås på nätet, i chattar samt på olika webbinarier och utbildningar i anslutning till jobbsökning och karriär. Dessa tjänster är enbart för medlemmarna, säger Industrifackets ekonomichef Ulla Hopponen.

Enligt samma recept fungerar också PAM:s karriärportal.

Byggnadsförbundet utvecklar ständigt sina karriärtjänster utifrån responsen på dem. Webbplatsen kommer att innehålla utbildning som gör det lättare för förbundets medlemmar att söka jobb och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

– I höst torde en utbildning för arbetssäkerhetskort ordnas. Utan arbetssäkerhetskortet kan man inte få jobb på en byggplats, ger Laura Waldén som exempel.

Skräddarsydda tjänster

Men varför vill förbunden erbjuda sina medlemmar arbetstorg och karriärtjänster? Räcker det inte med TE-centralerna?

Anne Saveljeff från Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) svarar med ett leende.

– I vår bransch är arbetsgivarna inte ute efter bra typer att utföra ett jobb, utan de söker en viss konstnärlig output.

Byggnadsförbundet vill skräddarsy arbetsförmedlingen och coachningen uttryckligen för fackmän i byggnadsbranschen.

– Det här är ett slags ny, mjuk intressebevakning som behövs på fältet. Det räcker inte längre med traditionell intressebevakning, konstaterar Laura Waldén.

Också Industrifackets medlemmar har efterlyst liknande tjänster.

– Särskilt bland medlemmar som blivit arbetslösa finns det många som behöver hjälp med att söka jobb. Många har långa anställningar bakom sig och inte behövt söka jobb på länge, förklarar Ulla Hopponen.

Enligt Antti Veirto är arbetsförmedlingen egentligen en återgång till rötterna. Innan det fanns offentliga arbetsförmedlingstjänster brukade fackförbunden förmedla jobb. För arbetsgivarna är förbundens arbetstorg intressanta eftersom man kan hitta branschlojala fackmän via dem.

– Föregående regerings planer på att förnya arbetskraftsservicen var en orsak till att dessa tjänster uppkom. Sipiläs regering ville i hög utsträckning privatisera TE-byråns tjänster. I det läget ville vi se till våra medlemmar genom att ta fram en egen portal, berättar Veirto.

Förbundens karriärtjänster är öppna för alla medlemmar oavsett om de är i anställning eller arbetslösa. Arbetskraftsförvaltningens tjänster riktar sig ofta enbart till arbetslösa arbetssökande.

Förbunden har fått positiv återkoppling på sina nya tjänster.

– Vi måste jobba ytterligare för att arbetsgivarna ska hitta våra tjänster bättre och för att alla lediga platser i branschen ska visas på vår webbplats, sammanfattar Anne Saveljeff vid Teme.

Anu Vallinkoski
(översätning: Monika Sukoinen)

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.