Allt färre löntagare är medlemmar i facket – FFC, Akava och STTK påpekar att facklig organisering skapar grunden för ett gott arbetsliv och ett stabilt samhälle

Andelen av löntagarna som är med i facket har fortsatt att minska de senaste åren. De fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK betonar att de måste utveckla sin verksamhet så att den bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet och arbetstagarnas behov.
16.04.2023 15:29
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

Knappt 55 procent av löntagarna var medlemmar i ett fackförbund i slutet av år 2021. Det visar en färsk utredning om löntagarnas organisering som Arbets- och näringsministeriet har gjort (på finska). Den fackliga organiseringsgraden har sjunkit med 5,5 procentenheter jämfört med föregående undersökning år 2017. Siffran gäller de medlemmar som omfattas av fackförbundens intressebevakning.

I slutet av år 2021 var organiseringsgraden inom den offentliga sektorn 77 procent, inom industrin 63 procent och inom den privata servicesektorn 42 procent. Organiseringsgraden var högre bland kvinnor (61 %) än bland män (49 %).

I en internationell jämförelse är organisationsgraden dock fortfarande hög i Finland. De fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK anser att det visar att löntagarna fortfarande uppskattar och behöver facket som påverkar lagstiftningen om arbetslivet, erbjuder medlemstjänster samt försvarar arbetstagarnas rättigheter och sköter deras intressebevakning.

I ett gemensamt pressmeddelande (på finska) konstaterar FFC, Akava och STTK att Arbets- och näringsministeriets oberoende utredning ändå visar att facket måste utveckla sin verksamhet.

– Vi gör allt vi kan för att ännu bättre lyckas nå ut till och lyssna på arbetstagarna. Vi måste bli bättre på att hänga med i de förändringar som sker på arbetsmarknaden och på att själva påverka utvecklingen. Att vara medlem i ett fackförbund ger möjligheter att påverka hur arbetslivet och lönerna utvecklas samtidigt som det ger trygghet i arbetslivet, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, Akavas ordförande Maria Löfgren och STTK:s ordförande Antti Palola i pressmeddelandet.

– Vi måste bli bättre på att berätta om fördelarna med medlemskap i facket och ge arbetslivsinformation, särskilt till unga som precis kommer ut i arbetslivet och till invandrare som redan befinner sig i arbetslivet. I synnerhet unga och invandrare som inte är medlemmar facket har utsatts för arbetsrelaterat utnyttjande, som fackförbunden har haft svårt att ingripa i. Om de som har utsatts för osaklig behandling inte har varit medlemmar i ett fackförbund, har fackförbunden inte rätt att väcka talan utan deras tillstånd, säger Eloranta, Löfgren och Palola.

Organisationerna påpekar att Finland har undertecknat Internationella arbetsorganisationens ILO:s konvention som förpliktar länderna att främja den fackliga organiseringen bland arbetstagarna. Också i Europeiska unionens direktiv om minimilöner uppmanas medlemsländerna att främja arbetstagarnas ställning genom kollektivavtal.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.