Högsta domstolen slog fast att arbetsgivaren inte har rätt att avskaffa posten som förtroendeman

Högsta domstolen slog i maj fast att arbetstagarna har rätt att utse en förtroendeman också om arbetsgivaren inte hör till ett arbetsgivarförbund. Avgörandet är viktigt med tanke på organisationsfriheten samt arbetstagarnas möjligheter att försvara sina rättigheter och intressen, betonar Paula Ilveskivi som är jurist på fackcentralen FFC.
13.06.2022 11:30
FFC
Foto: iStock

– Högsta domstolens prejudikat är viktigt. Enligt HD har fackligt anslutna arbetstagare rätt att utse en förtroendeman också om de jobbar på ett företag som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Arbetsgivaren kan inte på något sätt ingripa i arbetstagarnas val av förtroendeman, säger Paula Ilveskivi.

Högsta domstolen ansåg att representanterna för ett företag som inte hör till arbetsgivarförbundet i branschen hade kränkt arbetstagarnas organisationsfrihet när de avskaffade posten som förtroendeman. I domen konstateras tydligt att arbetstagarna har rätt att utse en förtroendeman till sin representant, helt oberoende av om arbetsgivaren är skyldig att följa ett allmänt bindande kollektivavtal eller inte.

Paula Ilveskivi är jurist på FFC.

Avgörandet grundar sig på arbetstagarnas fackliga organisationsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt som tryggas genom grundlagen och internationella människorättskonventioner.

– Till den här rätten hör oskiljaktigt arbetstagarnas rätt att utse en förtroendeman, säger Paula Ilveskivi.

Arbetsgivarsidan har redan i flera år systematiskt angripit arbetstagarnas fackliga organisationsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt. Att ifrågasätta förtroendemannens ställning och rätten att utse en förtroendeman är bara en av flera åtgärder som arbetsgivarna har vidtagit för att göra det svårare för fackförbunden att driva medlemmarnas intressen och övervaka att medlemmarnas rättigheter uppfylls på arbetsplatserna.

– Tyvärr har diskussionen om förtroendemännens ställning och rätten att utse en förtroendeman överförts till domstolarna. Också just nu väntar flera fall på att avgöras i domstol.

Gemensamt för de här fallen är att det handlar om företag som inte hör till ett arbetsgivarförbund. De här företagen anser ofta att de inte är skyldiga att erkänna valet av förtroendeman om de följer ett kollektivavtal på grund av avtalets allmänt bindande verkan. Dessutom har arbetsgivarsidan upprepade gånger påstått att kollektivavtalens bestämmelser om förtroendemän inte gäller de arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund.

– Högsta domstolens avgörande borde sätta punkt för den här debatten. Arbetstagarnas organisationsfrihet går före, betonar Paula Ilveskivi.

Innan högsta domstolen kom med sitt förhandsavgörande (HD 2022:35) hade frågan behandlats i tingsrätten och hovrätten. Tingsrätten kom fram till samma avgörande som högsta domstolen, men hovrätten förkastade åtalet.

Läs också FFC-juristen Samuli Hiilesniemis analys av högsta domstolens avgörande i frågan om arbetstagarnas rätt att utse en förtroendeman (pdf, på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.