Färska FFC-direktören Katja Syvärinen anser att det är bra att facket utmanas – "Vi måste kunna berätta varför arbetslivet är bättre när vi är tillsammans än som individer"

Viljan att påverka samhället och främja delaktighet har löpt som en röd tråd genom Katja Syvärinens karriär. Nyligen valdes hon till organisationsdirektör och styrelsens vice ordförande på FFC. Hon tycker om att fråga "varför", och vill att facket ska bli bättre på att motivera sin betydelse.
15.10.2020 08:00
LÖNTAGAREN
Katja Syvärinen valdes till vice ordförande för FFC:s styrelse i samband med representantskapets möte i Helsingfors i augusti. Foto: Patrik Lindström

Katja Syvärinen berättar att hon har blivit överraskad över hur enormt många saker fackcentralen FFC är delaktig i. Så gick det trots att fackföreningsrörelsen var en bekant aktör sedan tidigare.

– Jag har genom åren samarbetat mycket med personer som arbetar och verkar inom fackföreningsrörelsen. Jag sökte mig alltså inte till det här jobbet endast utgående från en föreställning om vad facket är. Arbetsmiljön är ändå ny och det finns mycket nytt att tillägna sig, säger Katja Syvärinen.

Hon berättar att två saker som under de första arbetsveckorna har gjort ett särskilt intryck på henne är den entusiasm som råder och det faktum att FFC i många avseenden jobbar på ett modernt sätt. Men samtidigt finns det mycket som fortfarande görs på ett väldigt traditionellt sätt, påpekar Syvärinen.

– FFC är en gammal och stor organisation och det är ofrånkomligt att det tar tid att ändra kurs.

Katja Syvärinen berättar att hon nu ägnar tid åt att kartlägga vilka saker som under 2020-talet kommer att vara organisationsarbetets stödben, och vilka saker som kommer att fungera som drivankare. Med drivankare menar hon saker som bromsar eller förhindrar färden. Å andra sidan behövs drivankare också för att kursen ska hållas stabil när det blåser.

Syvärinen har mångsidig arbetserfarenhet och hon har uppdaterat sitt eget kunnande under hela karriären. Hon har bland annat jobbat på en kommunikationsbyrå, med beredningen av vård- och landskapsreformen i Nyland samt som områdesservicechef och direktör för sysselsättningstjänsterna vid Vanda stad. Dessutom har hon varit aktiv inom politiken och suttit en period i riksdagen som ledamot för Vänsterförbundet.

Det är viljan att påverka samhället samt främja dialog och delaktighet som har löpt som en röd tråd genom karriären, påpekar Syvärinen.

– Jag har samlat på mig lite annorlunda kunnande, och kanske också ett nytt slags kunnande, än vad som är typiskt inom fackföreningsrörelsen.

"Vi utmanas och det är bra"

Katja Syvärinen gläds över att facket vid sidan av att rekrytera medlemmar också har börjat organisera arbetstagarna på arbetsplatserna. Här finns en koppling till tjänstedesign, som Syvärinen själv har studerat.

–  Inom tjänstedesign, liksom inom organisering, är det relevanta att lyckas förstå människornas behov. 

Medlemskapet i facket lockar inte längre på samma sätt som tidigare, då arbetstagarna hörde till facket utan att desto mer fundera på saken. Katja Syvärinen säger att det nu är viktigt att fackföreningsrörelsen inom FFC lyckas vända medlemsutvecklingen. Då krävs det också att vi ärligt kan se oss själva i spegeln och gallra bland våra egna sätt att göra saker.
 
– Vi måste se vilken roll medlemskapet i ett fackförbund spelar i folks vardag – i synnerhet nu när facket utmanas, säger Syvärinen och hänvisar till arbetsgivarorganisationen Skogsindustrins beslut att sluta förhandla om kollektivavtal och i stället låta företagen förhandla om anställningsvillkoren.

– Våra medlemmar har studerat till ett yrke, men de har inte utbildats i att förhandla om sina anställningsvillkor. Därför har vi förtroendemän. Just nu är det speciellt viktigt att förstå och synliggöra det här.

Katja Syvärinen anser att det borde bli lättare att gå med i facket, och hon önskar också att förbunden modigt skulle marknadsföra sina tjänster.

– Vi utmanas att motivera varför vi finns till, och det är helt rätt att vi blir utmanade. Vi måste kunna förklara varför arbetslivet är bättre när vi är tillsammans än som individer. Det här måste vi kunna motivera för både nuvarande och potentiella medlemmar.

Tycker om att fråga "varför"

Katja Syvärinen är vice ordförande för FFC:s styrelse och hon leder fackcentralens organisationsavdelning. Hon beskriver sig själv som en chef som anser att det är viktigt att göra arbetstagarna delaktiga.

– Jag tycker om att fråga "varför". Det utmanar oss att fundera på om vi gör rätt saker i proportion till våra resurser och vad vi borde koncentrera oss på. Vi måste också kunna göra saker som känns svåra, betonar hon.

Syvärinen säger att hon orubbligt tror på dialog och på att man måste försöka förstå dem som är av annan åsikt.

– Att skapa motsättningar är inte min grej. Jag stöder dialog och förmågan att göra kompromisser.

När man känner ett starkt arbetsengagemang kan dagarna lätt bli långa, men Syvärinen berättar att hon är noga med att den egna familjen inte ska bli lidande av för mycket arbete.

– Det handlar om en balansgång och det är viktigt att också komma ihåg det personliga arbetarskyddet. 

"Vi får enkelt ihop en familjeorkester"

Som sina fritidssysselsättningar nämner Katja Syvärinen stugliv och musik. Hon kommer från Eura i Västra Finland och har en mormorsstuga i Heinola i Päijänne-Tavastland. Dessutom brukar hon vandra i Lappland, och då använder hon en stuga i Enontekis som bas.

Musiken är en kär hobby, och utöver att hon sjunger behärskar Syvärinen också spelandet. Den senaste anskaffningen är ett dragspel.

– Också mina tre döttrar ägnar sig åt musik, så vi får enkelt ihop en familjeorkester.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Läs också: Katja Syvärinen blir vice ordförande för FFC:s styrelse – Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.