Nu kan du föreslå vem som ska utses till årets unga yrkesproffs! FFC belönar en aktiv donare som är stolt över sitt yrke

Ansökningstiden för Donarstipendiet 2018 har inletts. Stipendiet beviljas åt ett ungt yrkesproffs som genom sin egen aktivitet har visat prov på donaranda och har stärkt den egna branschens anseende.
20.08.2018 13:28
FFC
Nyhet Facket Unga
Teaterregissören Aino Kivi fick ta emot Donarstipendiet år 2016. Foto: Patrik Lindström/FFC

Kommer du att tänka på någon som...

  • har skaffat sig en yrkesexamen inom sin egen bransch,
  • är stolt över sitt eget yrke,
  • genom sitt agerande har stärkt den egna branschens anseende,
  • har varit aktiv inom fackföreningsrörelsen eller studerandeorganisationer, har haft förtroendeuppdrag på den egna arbetsplatsen eller på något annat sätt har varit samhälleligt aktiv, och
  • har jobbat för att stärka den fackliga organiseringen?

I så fall ska du nominera personen för FFC:s Donarstipendium. Stipendesumman är 1 000 euro och stipendiet överräcks på FFC:s representantskapsmöte den 22 november.

Skicka en fritt formulerad ansökan med tillhörande motiveringar till jussi.kukkola@sak.fi eller FFC rf, Donarstipendiet/Jussi Kukkola, PB 157, 00531 Helsingfors. Ansökan ska vara framme senast den 19 oktober.

Ur ansökan ska framgå kandidatens namn, ålder, yrkesexamen och/eller yrke, hemort, arbetsplats, fackförbund samt eventuella förtroendeuppdrag eller övrig aktivitet.

Läs mer om de senaste årens stipendiemottagare:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.